— Fra dagens to faste ruter mellom Norge og Danmark, vil vi fra mai neste år seile daglig på fire linjer, der den ene også går mellom Norge og Sverige.

2015 blir det første hele driftsår med de fire linjene. Fra en omsetning i 2012 på rundt 300 millioner kroner, budsjetterer vi da med en omsetning på over 900 millioner kroner, altså mer enn en tredobling, sier adm. direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

Sandefjord–Strømstad

— I mai neste år begynner vi med to daglige rundturer i linjen Sandefjord-Strømstad, den ene med avgang fra Sandefjord om morgenen, den andre om ettermiddagen, sier Fardal.

Color Line har i 26 år vært enerådende på denne ruten. Sandefjord kommune har tidligere avslått søknaden fra Fjord Line om en avgang mellom klokken syv og halv elleve på morgenen, den perioden trafikken er størst.

— Vi er glad for at Kystverket nå har vedtatt føringer som pålegger kommunen å fordele seilingstider mellom de to selskapene i 2014 på «transparente, nøytrale og ikke-diskriminerende vilkår», sier Fardal.

Han tolker Kystverket vedtak slik at Fjord Line skal få den ene avgangen i morgentimene, og at rekkefølgen mellom Color Line og Fjord Line skal skje ved loddtrekning.

510 sjøansatte i høysesongen

I dag har Fjord Line en rute mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals som trafikkeres med MS «Bergensfjord», bygget i 1993. Den skal bygges om i Finland og oppgraderes for å gå inn i linjen Sandefjord-Strømstad neste år.

I sommerhalvåret har selskapet en ekspresslinje mellom Kristiansand og Hirtshals som trafikkeres med HSC «Fjord CatË.

Selskapet bygger for tiden to gassdrevne cruiseferger ved Bergen Group Fosen. Den første leveres i juli, den andre i desember. Når begge disse er satt i drift, vil Fjord Line tilby daglige avganger både på ruten Bergen–Stavanger–Hirtshals og en ny rute Hirtshals–Langesund.

I sommerhalvåret har Fjord Line i dag 240 sjøansatte. Når de nye linjene kommer i drift vil selskapet i høysesongen i 2014 komme opp i 510 sjøansatte.

— Når den nye strukturen er på plass, vil vi få mye mer effektiv drift og bedre lønnsomhet. Vi har da også planer om ordinær børsnotering, men det må vente til hele kabalen er på plass, sier Fardal.