2008 var toppåret. De to siste årene har vært mye tøffere for TTS Group som har hovedkontor i Bergen.

Konserndirektør Johannes Neteland anslår at selskapet nedbemannet rundt 100 ansatte i 2010. Fellesfunksjoner er slått sammen. Regnskapsavdelingen i Bergen er flyttet til Kristiansand. Kontoret i Ålesund er nedlagt.

Regnskapet viser at kostnadene ble kuttet med rundt 150 millioner kroner.

Tapssluk

— Men vi har beholdt ingeniørene. Vi vil ikke kaste ut barnet med badevannet, sier Neteland til bt.no.

TTS Marine i Bergen og Port & Logistics i Göteborg har gått med overskudd. Men TTS Energy, som lager boreutstyr, kraner og vinsjer til bruk offshore, er fortsatt et tapssluk.

— Vi tapte like mye på Energy som vi tjente på de to andre. Markedet har vært helt dødt, sier Neteland.

Flere ordrer

Etter finanskrisen er det blitt mindre leteaktivitet, og operatørene har vanskeligere for å skaffe finansiering til nye rigger og skip. Det har fått følger for TTS.

— Men ordreinngangen er økt i 2011, sier Neteland.

Han håper dermed på at det verste er overstått.

— Nå er oljeprisen over 110 dollar. Vi ser for oss at markedet kommer tilbake, sier han.