8. juni i år kolliderte brønnstimuleringsfartøyet «Big Orange» med en vanninjeksjonsplattform, kalt 2/4-W, på Ekofisk-feltet.

Les også: Ekofisk-plattform stengt ned etter kollisjon

Det kraftige sammenstøtet førte til store skader på plattform og brønner. Etter kollisjonen stengte ConocoPhillips ned vannplattformen 2/4-W, nærmeste flammetårn og produksjonsriggen Ekofisk 2/4-A.

Fjerner plattform

De kraftige skadene på 2/4-W og vanninjeksjonsbrønnene har ført til at operatøren ConocoPhillips nå fjerner hele plattformen og plugger brønnene for godt.

– Etter å ha satt i gang undersøkelser skjønte vi fort at brønnene måtte plugges. Skadene etter kollisjonene var omfattende, sier pressekontakt Tore Falck i ConocoPhillips til aftenbladet.no.

Les også: Krasjskadet båt på vei til Danmark

Fjerner flammetårn

I tillegg er en del av infrastrukturen i området fjernet, det gjelder broer og mesteparten av et flammetårn.

Riggen «Mærsk Gallant» har fått i oppdrag å plugge vanninjeksjonsbrønnene. De seks brønnene er fram til kollisjonen brukt som trykkstøtte – for å få opp trykket i reservoaret og øke utvinningen.

Les også: Skal plugge på Ekofisk

Framskyver fjerning

Falck forklarer at det opprinnelig forelå planer om å erstatte både vanninjeksjonsplattformen og brønnene, men foreløpig var det ikke satt noe tidspunkt for når dette skulle skje.

– Kollisjonen har framskjøvet de opprinnelige planen, sier Falck.

Plattformen som nå fjernes er ubemannet.

Oljestans

Naboinstallasjonen 2/4-A, som produserer 23.000 fat olje i døgnet, er fortsatt nedstengt på ubestemt tid. Denne plattformen produserte tidligere olje via den nå nedstengte vanninjeksjonsplattformen.

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet Inger Anda opplyser at Ptil fortsatt gransker hendelsen, som trolig kunne blitt langt mer alvorlig.

– Potensialet i hendelsen vil bli beskrevet i granskningen, sier Anda.

Les også: Gransker kollisjon på Ekofisk