— Det tyngste argumentet er at disse opplyningene kan brukes useriøst og til kriminelle handlinger, sier informasjonskonsulent i Justisdepartementet, Anders Lande, til bt.no.

— Hvor stort har omfanget vært av slik bruk av skattelistene?

— Det er helt umulig å vite hvor mange mennesker som har brukt dette på den måten, men vi har jo sett presseoppslag på at dette har skjedd.

— Hvor mange presseoppslag har pekt på slik bruk?

— Det har vi ikke oversikt over.

— Er ikke dette å innføre begrensninger etter innfallsmetoden?

— Jeg skjønner ikke helt hva du mener.

— Hvis dere ikke har oversikt over omfanget av slikt misbruk eller kan dokumentere at slikt misbruk har et visst omfang, er ikke dette å innføre begrensninger etter innfallsmetoden?

— Vi vet jo at det har blitt misbrukt.

Lande mener også at nettaviser har brukt listene kommersielt for å tjene penger på disse opplysningene, er meget uheldig.

— Det er en av faktorene vi har lagt til grunn for denne avgjørelsen. - Men det har jo kun vært et fåtall nettaviser som har krevd betaling for dette. De aller fleste har tilbudt tjenesten gratis.

— Men at noen har tjent penger på dette er ikke bra.

— Nå er det vel slik at de som har krevd betaling for skattelistene på nett trolig ikke har tjent på det. Tvert i mot har de vel mistet lesere og trafikk.

— Men de har jo prøvd å få betaling.

Skattedirektoratet krever forøvrig betaling fra avisene for å utlevere listene, og har dermed tjent penger på dette.

SLike som denne karen misbruker skattelistene for å søke seg ut boliger til "rikinger", mener Finansdepartementet.
ILLUSTRASJN: Sven Tveit