Rundt 30 politifolk var sett på oppgåva med å ryddalasteplassen ved Rong på Bordalen for demonstrantar, så Arlift-helikopteretkunne landa.

— Eg er heilt sjokkert over at Staten vil bruka så massiv maktmot fredelege demonstrantar. Vi er ikkje valdelege, og har ikkje dynamitt. Vier to, dei er tretti! seier Synnøve Kvamme, som organiserte det førstefakkeltoget mot mastene som 14-åring. For snart seks år sidan. Ho er overtyddom at Staten manipulerer folk til å tru at Bergen treng straumen, i staden foroljeindustrien.

— Det blir hevda at vedtaket om mastebygging er gjort pådemokratisk vis, men då burde saka vore drøfta i Stortinget, i ein open debattmed argument for og mot, seier Magne Hagesæter.

— Er de leie for at de ikkje vart pågripne saman med dei niandre i går?

— Nei, dei gjorde i god jobb og hindra arbeidet heile dagen.Det var planen at vi skulle overta i dag, seier aksjonen sin pressetalspersonog fotograf.

Gjenopprettaorden

— De er her ulovleg, og vi er her for å gjenoppretta ro ogorden, i dette tilfellet orden, kunngjorde innsatsleiar Gustav Landro fråHordaland politidistrikt, og gjorde det klart at politiet ville fara fram påmildaste og lempelegaste måte.

Det heile gjekk helst gemyttleg for seg, men med alvoretikkje langt unna.

Margrethe Jacobsen vassa roleg over på rett side av elva dådet massive oppbodet av svartkledde tenestemenn i kvite bilar nærma seg.

— Eg fekk mine fem minutt i går, og blir arrestert på flekken ompolitiet ser meg på feil side av elva, fortel ho.

Fire andre sa dei ville fjerna seg innan fem minutt, vartregistrert og åtvara. Ved neste opphald på anleggsområdet kan dei pågripastutan varsel.

Synnøve Kvamme og Magne Hagesæter vart verande oppe på einav containarane med mastedeler. Politiet reiste sine medbrakte stigar, løftadei ned, ein etter ein, og bar dei inn i en ventande minibuss.

Stoltmamma

— Eg er stolt av henne. Eg kjende det i magen at det ikkje erså kjekt. Men eg er imponert over at Synnøve har stått på for saka som harengasjert henne sidan ho var fjorten, seier Magnhild Kvanndal Kvamme.

Ho får augekontakt med den arresterte dottera gjennom sotavindauge idet minibussen køyrer forbi, og vinkar oppmuntrande. Frammøte naboarfrå Granvin applauderer. Det er ei stolt mor som studerer ferske pressebileteav pågripinga. Synnøve takla situasjonen på ein verdig måte.

— Det er nesten skremmande at Staten har så utruleg mykjemakt, kommenterer Magnhild.

Arbeideti gang

Med demonstrantane ute, kjem Airliftfolk og set opp skilt omanleggsområde. Det hadde mangla til no. Så kjem dei krotatiskeanleggsarbeidarane til fots og i bilar frå Rongastovo. Tilsette der seier atkroatane er overraska over politiet si milde framferd mot demonstrantar. Tilsist durar også eit helikopter i lufta. Politiet har danna ein jernring rundtanleggsområdet, og kontrollerer all biltrafikk i Bordalen, ovanfor Rio.

Kraftlina er ikkje innom Voss, men Rong er base formastebygginga frå Bjølsegrøvatn i Kvam kommune, og vestover. Også ved sistekraftutbygginga i Ålvik gjekk helikoptertransporten frå Rong.

Si din mening i kommentarfeltet under!

FIKK BESKJED: Synnøve Kvamme, før arrestasjonen. Har fatt brev frå Satnett om å fjerna seg.
ARNE HOFSETH