Det som ligg an til å bli Hordalands første vindkraftanlegg får Østfold Energi og Vardar AS i Buskerud inn på eigarsida til erstatning for danske Dong Energy som i sommar brått annonserte at aksjeposten var til sals.

Fitjar Kraftlag sit framleis på 50 prosent av aksjane i vindparken som har fått både konsesjon og 346,5 millionar kroner i statsstøtte.

Godkjent på bakgrunn av kompetansen

Vardar AS — eigd av Buskerud fylkeskommune - og Østfold Energi - eigd av Østfold fylkeskommune og kommunane Halden, Moss og Sarpsborg - er frå før inne på eigarsida i Kvalheim Kraft, som produserer i alt 65 GWh vindkraft i vindparkane Mehuk I og II i Vågsøy i Sogn og Fjordane.

Vardar og Østfold Energi har dessutan gått saman inn i vindkraftprosjekt på Sunnmøre gjennom Sula Kraft og Haram Kraft.

Styret i Fitjar Kraftlag skriv i ei pressemelding at salet av aksjane frå Dong Energy til dei to selskapa på Austlandet er godkjent på bakgrunn av kompetansen og erfaringa som Vardar og Østfold Energi har innan bygging og drift av vindkraftverk.

400 millionar kroner

Sjølv med statsstøtta vil Midtfjellet Vindkraft ha eit stort behov for ytterlegare investeringsmidlar, i overkant av 400 millionar kroner, ifølgje uttalar frå Fitjars elverksjef Ole Vidar Lunde.

Vindparken er tenkt å produsera 165 gigawattimar (GWh) årleg, eit første byggjesteg med rundt 20 vindmøller som lagar nok straum til å forsyna 8000 husstandar.

Dong Energy har karakterisert Midtfjellet som eit attraktivt prosjekt, men trekkjer seg ut fordi porteføljen av norske vindkraftprosjekt ikkje er stor nok til at konsernet vil ha fokus på vidare utbygging i Noreg. Dong er blant Europas største vindkraftoperatørar.

Endeleg avgjerd om sal av aksjeposten skal fattast innan utgangen av august månad, går det fram av Fitjar Kraftlag si pressemelding.