– Vi valgte å skrive aksjene våre i Madam Bergen AS ned med over 18 millioner kroner til null. I tillegg er driftsmidler og varelaget nedskrevet med 9,9 millioner kroner. Dessuten er regnskapet belastet med et underskudd på 5,7 millioner i Madam Bergen AS.

Dermed ble ikke året så godt som det ellers lå an til. Det er også foretatt nedskrivning på 2,1 millioner kroner i konsernets investering i Borea Noterte II AS. Verdien nå anslås til 2,9 millioner kroner på BaraGruppens Borea-satsing, opplyser Knut Galtung Døsvig, leder og hovedeier i BaraGruppen.

– Men vi fikk et resultat før skatt på nesten 17 millioner kroner, ti millioner bedre enn i 2007, så vi får være fornøyde, sier Galtung Døsvig.

Krohnstadparken på vent

– Begynner dere snart utbyggingen av Krohnstadparken?

– Nei, vi opprettholder utsettelsen. Vi har fått godkjennelse for to bygg, henholdsvis på 13.000 og 3.600 kvadratmeter. Arbeidet med detaljprosjektering og utleie av disse og eventuelle andre nybygg er foreløpig utsatt av rene markedsmessige hensyn. Det har riktignok vært en mangel på arealer av god kvalitet i Bergen, men i dagens økonomiske situasjon er vi forberedt på en økning i ledigheten, så får tiden vise, sier Galtung Døsvig.

– Hvordan vurderer du mulighetene knyttet til Krohnstadparken?

– Både leienivå og eiendomsverdier generelt viste en positiv utvikling i 2008. Den videre økonomiske utvikling er bestemmende for når vi kan sette i gang med Krohnstadparken. Det er vanskelig å svare på i dag, sier Galtung Døsvig.

Solid

Det et finansielt solid konsern Knut Galtung Døsvig styrer.

Moderselskapets totale egenkapital ligger ved årsskiftet på vel 133 millioner kroner, hvorav den frie egenkapitalen utgjør vel 43 millioner.

Bankinnskuddene økte fra vel 2,5 til 10,8 millioner.

BaraGruppen AS (konsern), Bergen (tall i millioner kroner)

2008 2007
Driftsinntekter 114,7 88,5
Driftsresultat 45,5 33,6
Resultat før skattekostnad 16,7 10,3
Årsresultat 11,4 7,4
PÅ VENT: Knut Galtung Døsvig venter fremdeles med å sette i gang utbygging i Krohnstadparken.
Brekke, Eirik