Lastebilen, som høyrer til det litauiske transportfirmaet Girteka, blei stoppa av Vegvesenet på Voss tysdag kveld.

Bilen var då lasta med 16 tonn fersk fisk frå anlegget til oppdrettsselskapet Firda Seafood på Byrknesøy i Gulen. Politiet i Hordaland har no gitt selskapet ei bot på 100 000 kroner, medan sjåføren må ut med 3000.

— Dei har tent mykje

Politiadvokat Line Skjengen i Hordaland seier til NRK Sogn og Fjordane at politiet meiner det er bevist at selskapet har utført fire ulovlege transportoppdrag i Norge, og vil ikkje sjå bort frå at det kan vere fleire.

— Dette er noko dei har tent mykje pengar på. I den samanheng er ikkje 100.000 ei veldig stor bot, seier ho.

Same dag blei ein annan lastebil frå same firma stoppa i Lærdal. Denne saka er så langt ikkje avgjort. Politiadvokat Erling Melvær i Sogn og Fjordane politidistrikt seier dei vil ta ei avgjerd innan kort tid, og ser ikkje vekk frå at bota vil bli like stor som den Hordaland politidistrikt har gitt.

- Ikkje vår fisk

Eit utanlandsk vogntog som køyrer inn i Norge med internasjonal transport, kan maksimalt køyre tre turar til på ei veke før dei må ut av landet. Det har i det siste vore fleire medieoppslag om at utanlandske selskap bryt desse reglane.

Utanlandske firma opererer med låge lønningar og betaler heller ikkje mange av avgiftene som norske er pålagt. Dei kan dermed køyre billegare enn norske transportørar.

Administrerande direktør Karl Erik Arnesen i Firda Seafood beklagar det som har skjedd, men meiner dei ikkje har ansvar.

— Dette er ikkje vår fisk. Vi har selt fisken, og det er kunden som har gjort avtale med transportøren som kjem for å hente fisken, seier Arnesen.