— Vi forteller ikke dette for å få sympati, men folk bør vite hvordan ansatte blir behandlet der, sier Sahar Ramezani og Elly Lundquist.

De to forteller om manglende arbeidsavtaler, ubetalt lønn, usaklige oppsigelser og konkurser.

De hadde ansvar for hver sin del av driften av Marholmen Brygge AS. Med sine selskapslokaler like ved Hanøytangen har bedriften huset selskapeligheter som blant annet bryllup, festivaler og aktiviteter for næringslivet.

Eier og styreformann - før konkursen i november - var Kennet Nilsen. Nå er Marholmen Brygge Askøy AS i drift samme sted.

Nilsen avviser all kritikk mot seg (se egen sak).

- Oppsagt på telefon

Sahar Ramezani begynte i begynnelsen av juni, Elly Lundquist kom i starten av juli, forteller de: Lundquist overtok da ansvar for administrasjon, Ramezani markedsføring, salg og gjennomføring av aktiviteter.

— Vi var ansatt som daglige ledere for hver vår del av driften.

Begge forteller at de gjentatte ganger ba om lovpålagt skriftlig arbeidsavtale, men Nilsen utsatte det hele tiden. Etter hvert oppsto det stadig flere konflikter mellom dem og Nilsen.

— En av grunnene var at jeg ville ha orden i sakene, sier Lundquist.

De forteller at Nilsen kunne bli sint når de tok opp slike ting.

— I slutten av juli ville han ha et møte på en søndag. Jeg var bortreist, og svarte at jeg ikke rakk det. Da ble han sint. Jeg sa at jeg ikke ville fortsette dersom han skulle snakke slik til oss. Da ga han meg sparken på telefon og sa at jeg kunne levere nøklene, sier Ramezani.

Også Lundquist snakket med ham.

— Han sa at dersom vi snakket om dette med noen, så skulle vi ikke glemme hvem han var.

Han sa at dersom vi snakket om dette med noen, så skulle vi ikke glemme hvem han var. Elly Lundquist

Ramezani og Lundquist sier at de heller ikke har fått lønn for juli, oppsigelsestiden i august eller feriepenger.

— Vi har sendt en rekke e-poster, sms-er, brev og har ringt mange ganger. Som regel legger han bare på.

I høst kontaktet de advokat.

— Han svarte advokaten at han ikke ville forholde seg til henne. Han har også sagt at han har hatt mange som oss i rettssaker, og vunnet alle.

Konkurs før rettssaken

Også Ørjan Thunes har vært i konflikter med Kennet Nilsen. Han begynte i Marholmen Brygge i januar i år. Jobben besto i å få i gang aktiviteter som blåturer, bryllup og andre arrangement.

— Jeg ba om å få en arbeidsavtale en rekke ganger, men fikk det aldri.

Så oppdaget Thunes at lønnen ikke kom.

— Noen dager etter sa han at jeg ikke skulle være daglig leder lenger, og tok fra meg nøklene. Men jeg fikk ingen skriftlig oppsigelse.

Thunes forteller at han dro tilbake noen dager etter.

— Jeg leverte en egen oppsigelse og ba om å få lønn og feriepenger. Han svarte at det kunne jeg glemme. Jeg sa han måtte følge arbeidsmiljøloven som alle andre. Da svarte han at den gjaldt ikke hos han. Han sa at hvis jeg gikk til rettssak, så skulle jeg få et helvete.

Thunes saksøkte likevel Marholmen Brygge. Saken skulle opp i midten av desember. Thunes ville kreve 188.000, inkludert lønn, feriepenger, overtid og oppreisning for dårlig behandling.

For noen uker siden gikk selskapet konkurs. Rettssaken er derfor avlyst.

Også Richard Hansen har vært daglig leder for Nilsen. Selskapet het Event1 og drev på samme sted. Han forteller at han jobbet der ca. tre måneder fra mars i fjor. Jobben besto i å arrangere aktiviteter for kunder.

— Jeg sa opp fordi han har en lederstil som gjorde det umulig å jobbe med han. Han har ingen respekt for andre. Det var grusomt å høre hvordan han snakket til enkelte ansatte.

- Beskyldt for underslag

Hansen forteller at Nilsen ble sint da han sa opp.

— Han sa han hadde tenkt å si meg opp, og at han skulle gå etter meg på grunn av underslag. Men det var bare tomt snakk. Jeg hadde kvitteringer på alt jeg hadde kjøpt. Han fulgte det ikke opp.

Også Hansen forteller at han ikke fikk alt han skulle ha av lønn, dog mindre enn de tre andre. Et halvt år etter at Hansen sluttet gikk Event1 konkurs.

— Jeg sto fortsatt registrert som daglig leder, og er knyttet til den konkursen. Det er ikke all right.

En rekke av Nilsens selskaper har gått konkurs de siste årene. Han har skiftet navn på flere av dem noen uker før, for så å starte nye med lignende navn:

  • Searibs Nordic AS ble stiftet i 2007. I januar 2009 byttet det navn til Trade Nordic, for så å gå konkurs få uker etter. Rett før stiftet Nilsen Searibs AS.
  • Event1 AS ble stiftet i 2008. Det skiftet navn til Akla AS 4. januar i år. Fire uker etter var selskapet konkurs.
  • Marholmen Brygge AS ble stiftet i februar i fjor. Det skiftet navn til Tvi Rent i september i år. Åtte uker etter var selskapet konkurs.
  • Marholmen Brygge Askøy AS ble stiftet 8. november, en uke før forrige konkurs. Med samme formål.

Det er ikke uvanlig å bytte navn på et selskap før en konkurs. En grunn er å unngå en plett på navnet hvis en vil bruke det videre.

Nilsen svarer: