Det kommer frem i årsrapporten til kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

I den slår skjenkesjef Gro Gaarder fast at det ikke har vært store endringer i antall bevillinger for å skjenke alkohol med mellom 4 og 22 prosent.

Antall bergensere som har søkt om å skjenke stivere drinker i selskaper, har derimot økt betraktelig.

Totalt har antall ambulerende skjenkebevillinger (se faktaboks) økt med 16,2 prosent fra 2010 til 2011.

Dåp og begravelse

Mai, juni, september, november og desember er månedene det søkes om flest skjenkebevillinger. I rapporten fra Kontor for skjenkesaker kan man lese følgende:

«Kontor for skjenkesaker har ikke fagkompetanse på rusforskning og trender innenfordet faget, men ut fra de søknader vi mottar om ambulerende bevillinger kan vi se en trend som innebærerat alkoholholdig drikk i større grad enn tidligere inngår i alle former for sosiale sammenkomster. Det blir nå søkt om ambulerende bevillinger i alt fra barnedåper og bokstavelig talt til begravelser».

Gro Gaarder selv vil ikke kommentere konsekvenser av utviklingen.

— Det har jeg ingen formening om. Vi mottar de søknadene vi får, og vurderer dem etter et regelverk.

- Hva tenker du om at det søkes om skjenking i barnedåper.

— Det tenker jeg ikke så mye om. Min jobb er ikke å være synser, forståsegpåer eller politiker. Derfor skriver vi nøkternt om dette forholdet i rapporten.

Hun sier det er rene fakta de presenterer.

— Og de sier at det skal drikkes til nær sagt en hver anledning i dag.

Også skjenkebevillinger for «en enkelt anledning» økte fra 2010 til 2011, fra henholdsvis 122 og 135. I sin årsrapport skriver skjenkekontoret at denne typen bevillinger har økt med 22 prosent siden 2008.

Ikke for MC

Hells Angels fikk for en tid tilbake medhold hos Fylkesmannen, da de klaget over at de ikke fikk skjenke på et arrangement. Fylkesmannen reagerte på at politikerne overprøvde skjenkekontoret, som i sin tid ga tillatelse til skjenkingen. Ut fra årsrapporten kan man antyde at kontoret ikke kommer til å tillate dette en gang til.

«I en avgjørelse fra Fylkesmannen i Hordaland fra 2011 ble det uttalt at kommunen har anledning til å avslå søknader med den begrunnelse at 1 %-klubbene representerer en type virksomhet/arrangementer som ikke er ønskelig i kommunen».

- Kommer dere til å gi Hells Angels bevilling, dersom det kommer en søknad i 2012?

— Nei. Den saken er enkel og grei. Det nye byrådet til Monica Mæland har sagt klinkende klart fra i sin byrådserklæring, at det ikke skal gis noen form for skjenkebevilling til arrangementer som finner sted i deres lokaler.

Hva tenker du om økningen av skjenkebevillinger?

Helldalsangels2_3fc573a8k128205e2f72km7fff.jpg
RUNE SÆVIG