— Når så stor del av bransjen driver ulovlig, virker dette sterkt konkurransevridende. Og det blir mildt sagt vanskelig å drive seriøst for noen, sier Nina Elise Domaas, avdelingsdirektør for kontroll og rettsanvendelse hos Skatt vest.

Skatteetatens egne folk var anonymt og spiste på disse stedene, og betalte kontant. Noen dager etter kom de tilbake som representanter for Skatt vest og ba om dokumentasjon på at beløpet virkelig ble slått inn.

— Da viser det seg at mange ikke slår inn beløpet i det hele tatt, mens andre har manipulert kassaapparatet slik at det likevel ikke blir registrert, sier Domaas.

64 av de undersøkte spisestedene ligger i Hordaland, og de aller fleste i Bergen.

Mye kontanter og få eiere

— Hvorfor bare sjekke de små?

— Det har vist seg at risikoen for svart økonomi er størst der det brukes mye kontanter, der det er få eiere, og der eier og driver gjerne er samme person. Restauranter med mange ansatte har gjerne systemer for å gi eierne kontroll med pengestrømmen, sier avdelingsdirektøren.

De som ble kontrollert i disse aksjonene var først og fremst små restauranter med omsetning opp mot fem millioner kroner, og noen få kafeer og gatekjøkken.

30 prosent svart

Så langt har Skatt vest gjennomført en omfattende kontroll hos ni av virksomhetene i Hordaland med flest mangler.

— Hos disse ni fant vi at rundt 17 millioner kroner var holdt utenfor den registrerte omsetningen. For disse representerte det 30 prosent av totalsalget, sier underdirektør Jostein Rene, som har hatt ansvaret for kontrollen.

Det betyr i første rekke 17 millioner som det ikke er betalt 25 prosent moms av, og som kunne gitt grunnlag for et overskudd som ville generert 28 prosent selskapsskatt til staten.

Ubetinget fengsel

Flere av disse ni vurderes politianmeldt og risikerer ubetinget fengsel.

— Vi har nå en dialog med politiet om hva som er tilstrekkelig bevis. Skatteunndragelse av såpass betydelige beløp straffes vanligvis med ubetinget fengsel, sier Domaas.

Størstedelen av de kontrollerte kan imidlertid vente seg en regning på ubetalt moms og straffeskatt på opptil 60 prosent. I tillegg får skjenkemyndighetene rapport om de alvorlige funnene som er gjort.

— Det vil kunne få konsekvenser for deres serverings- og skjenkebevilling, som skal fornyes hvert fjerde år, sier avdelingsdirektøren.

- Ikke storbyfenomen

Hun understreker at det enorme innslaget av svart økonomi verken er spesielt for Vestlandet eller storbyer som Bergen.

— Det store omfanget finner vi i bransjer der det er få eiere og mye kontant omsetning. For de små spisestedene synes det å være nokså jevnt fordelt over hele landet, sier Domaas.

I mai i fjor deltok kontrollører både fra Skatt vest og de øvrige regionene i landet på en storaksjon mot 250 spisesteder i Oslo. Halvparten av de kontrollerte fikk bokføringspålegg og tvangsmulkt for grove brudd på lover og forskrifter. Hele 50 av stedene ble anmeldt til politiet for svart omsetning.

Nina Elise Domaas mener at eiere bevisst bryter regelverket.

— Det beste forbrukerne kan bidra med for å få bukt med dette, er å betale med kort eller be om kvittering, sier hun.

- For mange spisesteder

Jostein Rene understreker at den svarte salgsomsetningen til kundene også gir grunnlag for å betale ansatte svart og kjøpe inn varer svart.

Etter storkontrollen i hovedstaden i fjor vår uttrykte Gro Smogeli, leder av finans- og miljøseksjonene ved Oslo politidistrikt, dyp bekymring.

— Det er rett og slett for mange serveringssteder i Oslo til at det kan være lønnsomt. Mange er kun ute etter raske penger. Samtidig opplever vi at det ikke er tilstrekkelig vilje i bransjen til å rydde opp, sa Smogeli til Aftenposten den gang

I Bergen og i resten av Skatt vest området er kontrollene mot spisestedene ikke avsluttet, opplyser Domaas.

— I neste omgang vil etaten vurdere aksjoner mot andre bransjer med stor kontantomsetning, sier hun.