Kollsnes, Øygarden

— Tsjisj-tsjisj-tsjisji, lokkar Kenneth Fjeldstad (34), ogviftar med brødsekken. 45 villsauer har alt observert oss og kjem springandestraks dei har identifisert eigaren, og sprett unna så fort dei har fått mateni munnen.

Det daggamle brødet er eit populært alternativ tilnaturkosten. Trass i at sauene har rikeleg å beita på under gassflammen påKollsnes. 230 mål med lyng og gras, kratt og skog - den beste næring også forein eventuell lyngbrann om vegetasjonen fekk spreia seg. Sauene sørgjer for atså ikkje skjer - døgeret rundt, heile året.

Vinn-vinn

— Ein vinn-vinn-situasjon til fordel for både saueeigar oggassanlegg, seier Nils Halland, eks-plassjefen på Kollsnes-terminalen somsleppte Kenneth og Ronny Fjeldstad sine villsauer innanfor det ytretryggingsgjerdet for fem år sidan.

— Det er også ein gimmick. Magnus Stangeland fekk tårer iaugo då han var på besøk og fekk sjå denne kombinasjonen av hi-tech og urgammalvillsau, seier Nils Halland, i dag helse-, miljø- og tryggingssjef ved StatoilMongstad.

Kenneth og Ronny Fjeldheim er oppvaksne på gard på Kollsnes,og driv med sauer i tillegg til å jobba på gassterminalen. I 2005 spurteKenneth plassjefen om det var greitt å sleppa villsau på beite ved anlegget.Etter lang tids godkjenningsprosess hos Mattilsynet, blei det aksept. I dag går20 vaksne sauer og ein vêr med Austevoll-aner og beitar saman med rundt 25 lamav året.

Lyngbrannen i 2006

— Eg trur det måtte meir papirdokumentasjon til for dessesauene enn for folka som jobbar på anlegget, seier Nils Halland, som er godtnøgd med ideen om firbeinte medarbeidarar på utsida av prosessanlegget.

— Etter den store lyngbrannen i Fjell i 2006 gjekk det ut eioppfordring om at vegetasjon inntil terminalanlegga skulle haldast på eitlågmål. Den jobben gjer no sauene. Dette har såleis eit tryggingsmessig poeng,seier Nils Halland.

Skog- og lyngbrannen i mai 2006, vel to mil sør forKollsnes, strekte seg over 20 kvadratkilometer, varte i fire dagar oginvolverte i alt 1500 menneske i sløkkingsarbeidet. Over hundre personar måtteevakuerast frå husa sine i Morland- og Knappskog-området. Så seint som i aprili år var det på ny skog- og lyngbrann i distriktet, ved Fjell festning, vedÅgotnes og Svelgen bru i Øygarden.

Bonde på si'

— Sauene et ned buskar og tre, og er veldig godegrasklypparar, seier Kenneth Fjeldstad. Han er utdanna ved jordbruksskulen påStend, men tok seg jobb på gassterminalen i 1995, først som vaktmann iSecuritas, frå oktober 2006 som prosessoperatør i Statoil.

— Å vera bonde er utruleg mykje arbeid for dårleg betaling.Men det er jo ein livsstil, og gøy å halda på med, seier Fjeldstad og siktartil dei totalt 130 villsauene og 130 "vanlege" sauene han eig samanmed naboen Ronny Fjeldstad. Villsauene som ikkje går ved Kollsnes-terminalen erplasserte på øyar og utmark andre stader i Øygarden.

Sau er elles ikkje det einaste viltinnslaget vedKollsnes-terminalen. På ein slåtteteig der er Fjeldstad plaga av all skiten fråstore grågåsflokkar. Og ein gong han stod på terminalen og ropte på sauene, komdet andre firbeinte fram i lag med dei.

— Midt i saueflokken stod det brått to hjortar, fortelKenneth Fjeldstad.

Kva meiner du? Fyr laus i kommentarfeltet!

ÅRSAK: Den store skog- og lyngbrannen i Fjell på Sotra i mai 2006 er bakgrunnen for at villsauer blei sette til å rydda vegetasjon ved gassterminalen på Kollsnes.
BT