Understøttelseskassen ble etablert i 1847, og under hver årsmiddag den 17. november, synger medlemmene i Bergen Næringsråd sangen til understøttelseskassen. Og i snippkjole, og andre fine kjoler, holdes det tale til den samme kassen.

Bergen Næringsråd Understøttelseskasse eksisterer ikke bare i sangen og i fordums Bergenshistorie. Den er i høyste grad en realitet, og har samme vedtektene som for 167 år siden om å «yte hjelp til trengende verdige personer innen produksjonslivet». Fjorårets årsberetning ble sendt til Brønnøysund denne uken.

Av den går det frem at kassen har et fond med en egenkapital på 6,69 millioner kroner og eiendommen Formannsvei 29. Den flotte eiendommen har 36 leiligheter, som i gamle dager tilbød husly til organisasjonens verdige og trengende medlemmer. I dag bor det flest studenter der, men også noen eldre som har hatt en tilknyttning til Næringsrådet.

«Trengende NHH-studenter»

"Etterspørselen fra medlemmer i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig til å fylle de 36 leilighetene", heter det i årsrapporten. Derfor leies et flertall av leilighetene nå ut til stundener, og da særlig til NHH-studenter.

— Vi forsøker å oppgradere bygget hele tiden, og nå er vi begynt å ta leiepriser som ligger nær markedspris. Men noen av de gamle som bor der har fortsatt subisdiert leie. Det er i tråd med Understøttelseskassen sitt sosiale formål, sier Knut Ulveseth, som er styreleder for kassen.

Selve fondet delte i fjor ut 120 000 kroner til ulike sosiale formål. Disse deles ut både på bakgrunn av søkander og på kassens eget initiativ.

- Det handler om historien

- Hva skal Næringsrådet med 36 leiligheter som hovedsakelig leies ut til studenter?

— Det har flere ganger vært diskutert om vi burde selge eiendommen. Det hele handler det om hvor mye av historien vi skal ta vare på. Formannsvei 29 er definitivt en del av håndverk- og industrifagenes historie her i byen. Jeg mener at det bør den fortsette å være. Skal vi bare kvitte oss med alt, har vi snart ikke noe å feire her i byen lenger, sier Ulveseth.

Han opplyser at pengene fra et eventuelt salg uansett måtte gå inn i fondet for så å bli delt ut til sosiale formål.

Forsøkt modernisert

— Det blir færre og færre trengende blant våre medlemmer, men fortsatt finnes det nok av gode sosiale formål å dele ut penger til, sier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

Understøttelseskassens formål og vedtekter er de samme som de var i 1847. - Underveis har man bare funnet en fornuftig tilpassning av det opprinnelige formålet til det moderne samfunn, sier Kvamme.

Lite overskudd

Fjorårets regnskap til Understøttelseskassen viser et netto overskudd på 366 828 kroner mot 280 841 kroner året før. Kassen hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 12, 67 millioner kroner. De reelle verdiene i kassen er imildertid langt høyere, ettersom eiendommen i Formannsvei med sine 36 leiligheter har en langt høyere verdi i markedet.

Og slik går sangen:

Naar Skjæbnen ublidt kaster Livets Terning,

og Haanden udslidt er af Livets Gjerning,

naar Viljen ikke magter at skaffe daglig Brød,

og trods al ærlig Stræben Familien lider Nød.

Øiet trist skuer Fremtids Øde,

da et Blik kommer det imøde:

Kjærlighed!

Ja, Kjærlighedens Bie samler trolig,

derved bli’r reist vor kjære Aldersbolig,

den samler og den søger, den finder Trangen frem,

hvor Værdigheden bor i sit tarvelige Hjem.

Kjærlighed, Hjertets rene Kilde,

flyde rig Livets Aften silde,

Kjærlighed!

Mens Tro og Haab er Livets Scepter, Krone,

er Kjærligheden Livets sande Trone;

thi Kjærligheden magtet af lidet gjøre stort,

se hvad den her for os og vor kjære Sag har gjort.

Kjærlighed, letter Byrder tunge,

Kjærlighed! Høit din Pris vi sjunge,

Kjærlighed!

Fr. v. d. Lippe

FORMANNSVEI 29: Dette stasbygget med 36 leiligheter er den største verdien til Bergen Næringsråd Understøttelseskasse.
Skjermdump, Google Maps