I grafikken øverst i denne artikkelen ser du hvordan det er foreslått at den nye tjenestepensjonen i private virksomheter blir.

I mellomtiden kan de fleste få en god indikasjon på hva pensjonen blir ved å gå inn på hjemmesiden til Nav, og klikke seg videre til siden Din pensjon. Direkte tilgang til tjenesten finner du her.

— Det unike med denne nettjenesten er at du kan sitte i ro og mak hjemme i sofaen med PC på fanget og få svar det meste du lurer på om egen pensjonsøkonomi, sier Jorun Kongerud, direktør i Nav Pensjon.

Her finner du oversikt over din egen opptjening av pensjon, og kan dessuten beregne hvilke konsekvenser valgene du gjør om yrkesaktivitet har for størrelse på pensjonen når du tar den ut.

Egen kalkulator

Din Pensjon har en kalkulator for beregning av pensjonen.

— Ved å bruke pensjonskalkulatoren kan du enkelt beregne den fremtidige pensjonens størrelse ved bruk av reelle opptjeningsdata for deg, både fra folketrygden (Nav) og fra de store tjenestepensjonsleverandører som er koblet til tjenesten, sier Jorun Kongerud.

I tillegg til folketrygden skal dine opptjente rettigheter også i SPK (Statens Pensjonskasse), KLP (Kommunal Landspensjonskasse), Storebrand, DNB Liv og Oslo Pensjonsforsikring (for kommunalt ansatte i Oslo) være registrert i Din Pensjon.

- Regn ut selv

— Hvis du har tjenestepensjon fra en av disse leverandørene, betyr det at du kan sitte hjemme og regne ut alt om din egen pensjon. Bruker du kalkulatoren, kan du også se hvilke valg du kan gjøre. For eksempel kan du se konsekvensene av å begynne å ta ut pensjon tidlig, og du kan beregne ulike uttaksprosenter.

Jorun Kongerud sier at Din Pensjon er en direkte følge av pensjonsreformen som ble iverksatt 1. januar 2011, og tjenesten var på plass nesten et år før.

— Etter denne reformen kan du begynne uttak av alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Om dette gjelder deg, kan du finne ut på nettstedet. Derr finner du også alle opplysninger om din opptjening i folketrygden fra den ble innført i 1967.

Pensjonsrettigheter kan tjenes opp fra året du fyller 13 år og frem til og med året du fyller 75 år.

Søker pensjon fra sofaen

— Et annet unikt trekk ved Din Pensjon er at du kan sitte hjemme i sofaen og søke om alderspensjon fra folketrygden. Hele 50 prosent får svar bare noen sekunder etter at tastetrykket er gjort, sier Kongerud.

Men hvis din opptjening ikke er helt A4, får du tildelt en saksbehandler i Nav og må vente på svar. Det gjelder for eksempel hvis du har arbeidet i utlandet og opparbeidet deg pensjonsrettigheter der.

— Vi ser praksis varierer mye fra fylke til fylke. Andelen som sender elektronisk søknad om alderspensjon er faktisk høyest i Hordaland og Akershus, med 45 prosent, mens den er bare 32 prosent i Nordland og Telemark.

På Din Pensjon kan de som har rett på AFP i privat sektor få opplysninger om det, og de kan også søke elektronisk om uttak av AFP fra 62 år eller senere.

Bruk MinID eller BankID

Din Pensjon er bygget opp slik at den skal være enkel å forstå og bruke. Innloggingen skjer på samme måte som når du leverer selvmelding til skatteetaten ved bruk av MinID eller som når du logger inn i nettbanken ved bruk av BankID.

Jorun Kongerud sier at bruken av Din Pensjon har ligget stabilt på mellom femten og tyve tusen unike brukere i uken.

— Bruken pleier å øke når mediene har mye omtale av pensjonsreformen. Etter Banklovkommisjonens siste innstilling sist uke har det vært en ny pensjonstopp i mediene, men jeg har dessverre ikke trafikktall for Din Pensjon i denne perioden, sier hun.

Hva du synes om forslaget til ny tjenestepensjon?