Fredag 19. oktober kjøpte Frederik Wilhelm Mohn aksjer i riggselskapet Songa for 17 millioner kroner. Påfølgende mandag sprakk nyheten om at selskapet hadde et lukrativt riggsalg på gang, og aksjekursen spratt 12 prosent. Det gav Mohn en papirgevinst på 2,5 millioner kroner. Nå har Oslo Børs rapportert den innbringende «helgehandelen» til Finanstilsynet fordi Fredrik Mohn stod på innsider-listen i Songa Offshore.

Fikk svar

— Vi har sett på ulike sider ved ved saken, og det er enkelte forhold som vi mener Finanstilsynet bør se nærmere på, sier kommunikasjonsdirektør Guro Steine ved Oslo Børs til Dagens Næringsliv.

Fredrik Wilhelm Mohn eier totalt 23 prosent i Songa Offshore og stod på kjøpetidspunktet som såkalt primærinnsider i selskapet. Det gjorde han etter eget ønske, ifølge Dagens Næringsliv. Nå er han tatt av listen. Børsen har stilt en rekke spørsmål til ledelsen i Songa Offshore, og etter å ha fått svar sendes saken nå over til Finanstilsynet.

Finanstilsynet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de har mottatt saken og undersøker aksjehandelen.

Kursfall

Normalt har ikke Oslo Børs direkte dialog med investorer i saker som handler om mulige brudd på lov om verdipapirhandel.

Trass i det mulige riggsalget har aksjekursen i Songa falt de siste ukene. Hele 20 prosent siden Fredrik Wilhelm Mohn gjorde den omtalte handelen. Det mulioge riggsalget skal eventuelt skje til John Fredriksen-eide Seadrill. Frederik Mohn har ikke besvart henvendelser om saken til Dagens Næringsliv.