Tross tilfredsstillende drift og høy beskjeftigelse endte siste kvartal i fjor med 139 millioner kroner i minus.

På årsbasis har Dof 200 millioner kroner i minus mot en milliard i pluss i 2009.

Dof hadde i fjerde kvartal 352 millioner kroner i finanskostnader mot 141 millioner kroner i finansinntekter i samme periode i 2009.

På årsbasis var finanskostnadene på 843 millioner kroner, mens tilsvarende tall i 2009 var på 29 millioner kroner i pluss.

Styret i det børsnoterte selskapet venter en bedring i inntjeningen i inneværende år. Kontraktsdekningen er høy og selskapet er svært lite eksponert i spotmarkedet. Innen subsea venter styret en lavere inntjening i første kvartal fordi flere skip er i transitt mellom ulike operasjonsområder.