Finansrådgiveren i Bergen Finansrådgivning rådet sin kunde å låne og investere nesten fem millioner kroner i forskjellige risikofylte spareprodukter, skriver Dagens Næringsliv.

Den 49-årige kunden hadde 1,6 millioner kroner på konto etter et hyttesalg, og ble overtalt til å låne ytterligere 3,6 millioner kroner. Pengene ble investert i japansk eiendom og garanterte spareprodukter med høye gebyrer.

I tingrettens dom heter det blant annet at pengene ble investert i produkter og vekstsertifikater som var «svært risikofylte produkter som etter rettens syn er ren gambling».

Det hele endte med at mannen tapte store summer på investeringene, og da selskapet Bergen Finansrådgivning gikk konkurs, saksøkte han sin tidligere finansrådgiver.

Bergen tingrett har gitt 49-åringen fullt medhold, og dømt til å betale nær 1 million kroner til sin tidligere kunde, noe som tilsvarer tap og rentekostnader. Sakskostnader på 300.000 kroner kommer i tillegg.

Finansrådgiveren vil anke dommen.