Bømlingen Kristian Eidesvik kontrollerer nå to underskuddsrederier i Bergen. Mens Wilson var den store pengemaskinen og Green Reefers et underskuddsforetak, er begge nå rederier som leverer minus.

Wilson fikk driftsresultat på minus 70 millioner kroner i første kvartal i år mot pluss 42 millioner på samme tid i fjor.

Resultat før skatt er minus en millioner kroner som følge av finansinntekter på 69 millioner.

Nedgangen bremset

Administrerende direktør Øyvind Gjerde er ikke fornøyd med tallene, men det er lite han kan foreta seg, bortsett fra å sette i verk kostnadsbesparende tiltak, når det er finanskrisen som former fraktmarkedet.

— Lave skipninger under selskapets fraktavtaler ser ut til å vedvare, men nedgangen ser ut til å ha stagnert.

I første kvartal hadde rederiet en kontraktsdekning på 54 prosent, mot 71 prosent i amme periode i fjor.

Rederiet har på grunn av den lave aktiviteten tatt en mindre del av flåten i opplag. Kostnadsreduksjonen på grunn av dette og andre kostnadsreduserende tiltak, vil først komme til syne i regnskapstallene for andre kvartal i år, sier Gjerde

Han regner med at annet kvartal, basert på en moderat oppgang i inntjeningen fra første kvartal, vil komme ut med et positivt driftsresultat før avskrivninger.

Mot normalen har Wilson i første kvartal solgt skip. Ellers har rederiet de siste årene bare kjøpt inn skip og bestilt nye.

Kristian Eidesvik 90 prosent

Salg av MS «Mango» fant sted til en pris av 4,3 millioner kroner. Det er på nivå med bokført verdi. Kjøpere er et selskap i Syria, og Wilson regner ikke med å få det i fremtidig konkurranse fordi det ikke kommer til å bli operert i bergensrederiets kjernemarked.

Wilson ASA eises vesentlig av Kristian Eidesvik som selskap Caiano AS (90,18 prosent. Blant de øvrige aksjonærene er to Pareto-fond størst med til sammen 3,56 prosent av aksjene.

Rederiet opererer 107 skip i størrelsen 1 500 til 10 000 dødvekttonn, og eier 76 av dem. I bestilling i Kina har rederiet åtte 4.500 dødvekttonns og åtte 8.300 dødvekttonns bulkskip.

Wilson ASA (konsern) Bergen, resultat 1. Kvartal:

2009 2008
Brutto fraktinntekter 399 488
Driftsresultat –70 42
Resultat før skatt og minoriteter –1 –4