— Det er vanskelig å være pessimist, særlig på Vestlandet når næringslivet går godt for tiden, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

En undersøkelse Bergen Næringsråd har gjort blant de 113 finansforetakene i Bergen viser at miljøet teller nesten 5500 hoder i 2011, det er en økning på åtte prosent i løpet av de siste to årene.

Samlet forvalter de bergenske finansselskapene verdier for totalt 671 milliarder kroner, og kan fremdeles trygt kalle seg landets nest største finansby, etter Oslo.

— Vi er større enn Stavanger og Trondheim til sammen, fortsetter Warncke.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er Oslo største finansby og har en andel på 38 prosent av hele finansnæringen. Bergen har til sammenligning en andel på 10 prosent.

Anders Skjævestad, viseadministrerende direktør i DNB livsforsikring, understreker at åtte prosent ikke er noen kjempevekst

— Men vi må huske at vi i løpet av denne perioden har vært gjennom to kriser med omstillinger og nedbemanninger, sier han.

Avhengig av olje og fisk

Skjævestad mener utviklingen er som forventet i regionen og tror på fortsatt god vekst. Han nevner at finansnæringen stadig tiltrekker seg nye kunder, utlånsveksten har økt over flere år, og boligprisene stiger i markedet.

— Jeg har jobbet i finansnæringen i Bergen i 10 år, og ser at aktiviteten i finansnæringen øker stadig, så jeg er ikke overrasket. Det er viktig å huske på at finansnæringens rolle er å skaffe næringslivet kapital og lån. Det betyr at så lenge det er går bra innenfor de viktigste næringene i Bergensregionen som offshore og fisk går det også bra for oss, sier han.

De aller fleste bedriftene i Bergensregionen deler Skjævestad sitt syn på fremtiden. Slår prognosene inn, vil det være over 5700 ansatte i finansmiljøet neste år.

Overrasket

Viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, innrømmer at han ble overrasket over de positive resultatene i undersøkelsen.

— Jeg var nok litt bekymret på forhånd, tatt i betraktning at vi har gått igjennom en krise og er i en ny periode med internasjonal uro. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at finansnæringen er i Oslo er blitt litt redusert, sier han.

— Hvilke styrker har finansnæringen i Bergen?

— De siste årene har banken blant annet etablert to forsikringsselskaper i Bergen. På forhånd var vi bekymret for om vi klarte å skaffe nok kompetanse, men det viser seg at forsikringsmiljøet i Bergen står sterkt og det gikk veldig bra. I tillegg har vi et litt lavere lønnsnivå enn Oslo og arbeidskraften er noenlunde stabil, sier Kjerpeseth.