Programvare fra FileFreedom.com hjelper brukere av fildelingstjenester som Napster med å unngå defekte— og lavkvalitetsfiler. Verktøyet SideKick fester kvalitetsvurderinger til filer og er kompatibelt med nettverk som Napster, BearShare, iMesh og Audiogalaxy. SideKicks kvalitetsvurderinger baserer seg på brukernes anbefalinger. Troverdigheten er dermed proporsjonal med antall brukere i det aktuelle fildelingsnettverket.

Aimster-sjef Johnny Deep er noe skeptisk til verktøyet. Programmet identifiserer lyddata i filene og kan hjelpe rettighetsinnehavere i jakten på fildelere, mener han.

FileFreedom planlegger også teknologi som innholdstilbydere og distributører kan bruke i markedsføring gjennom fildelingsnettverk, skriver CNET News.(Origo)