Nettstedet ble lansert 10. april, og har som mål å bli Norges fremste, nettbaserte kanal for formidling av norsk og internasjonal forskning.

Her kan nysgjerrige finne både nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om en rekke temaer, blant annet kultur, samfunn, miljø, teknologi, hav og fiske og naturvitenskap.

Avisene leter og finner

Har du lest i avisene at førstefødte er mer utsatt for hjertesykdommer enn de som kommer seinere i en søskenflokk? Eller at norske filmanmeldere følger magefølelsen heller enn faglige begrunnelser når de skal anmelde voldsfilmer?

Eller at norsk kråkebollenæring håper å bli først i verden med lønnsom oppdrett? Målet er å fange kråkeboller, feite dem opp i oppdrettsanlegg i ti uker og så slakte dem.

Dette er saker norske aviser nylig har hentet på forskning.nos nyhetssider.

Målet for nettstedet, som er initiert av Norges forskningsråd, er å drive allmennrettet forskningsformidling og nå de fleste lag av befolkningen. forskning.no eies av en rekke sentrale norske forsknings— og utdanningsinstitusjoner.

Unge forskere

Sentralt står ønsket om å bedre forskningens omdømme og gjennomslag i det norske samfunnet. Siden norske aviser etter forskning.nos mening er for dårlige til å presentere forskningsstoff, håper de å bli en seriøs kilde for avis-, radio- og fjernsynsjournalister.

For få unge i Norge satser på forskning som levevei. Forgubbing er et problem innen mange fagfelt. forskning.no har et spesielt fokus nettopp på de unge voksne, fra 15 år og oppover. Etter hvert skal det legges opp spesielle tilbud for skolen, næringslivet og journalister.

Både norsk og internasjonal forskning presenteres. Hver eneste dag publiseres en rekke nyheter, levert av nettstedets egne forskningsjournalister eller frilansere.

Hjertesyke perfeksjonister?

En av nyhetene som er blitt saker i andre media er den italienske studien som viser at førstefødte er overrepresentert blant hjertesyke pasienter. forskning.no har hentet nyheten fra New Scientists nettutgave.

Forskerne mener det kan være personligheten til de førstefødte som gjør dem mer utsatt for hjertelidelser. Førstefødte blir ofte perfeksjonister, noe som gir dem en beregnende, vinnende og aggressiv holdning, heter det.

En annen nyhet, kråkebollen, får hjelp av blant andre Fiskeriforskning i Tromsø for å vokse seg feit og dyr. Til høsten skal oppdrettsanlegg fylles opp. Og forskning.no kommer sikkert med flere nyheter om verdens nest dyreste sjømat.