Lørdag 14. november 2009 oppdaget ansatte ved Jæren Gulrotpakkeri at en varsellampe tilknyttet selskapets kjølelager lyste. Det viste seg at lageret, som rommet gulrøtter pakket i sekker levert fra Baca, holdt en for høy temperatur. Dette til tross for at kjøleaggregatet fungerte slik det skulle.

Sammen med en takstmann fra Gjensidige avholdt pakkeriet befaring i lageret. Grunnen til den høye temperaturen viste seg å være at en del av gulrøttene var i ferd med å råtne.

Årsaken til dette igjen var at flere av sekkene Baca hadde levert ikke var perforerte – altså at de manglet hull, skriver Stavanger Aftenblad.

Burde sjekket

Både Baca, Gjensidige og gulrotpakkeriet er enige i at feil ved sekkleveransen var grunnen til tapet pakkeriet led. Feilen forklares med menneskelig svikt hos Baca.

Baca Plastindustri mener imidlertid at gulrotpakkeriet burde sjekket innholdet i leveransen bedre før de tok sekkene i bruk. Om pakkeriet hadde gjort det, ville man oppdaget at sekkene ikke var perforerte, mener Baca.

Gulrotpakkeriet på sin side viser til at det på kartongene sekkene ble levert i sto at innholdet var performerte sekker. Enkelte av sekkene var dessuten perforerte, så en stikkprøve ville ikke hjulpet i dette tilfellet.

De siste påstandene sa Jæren tingrett seg enig i.

Grov uaktsomhet

Kort tid etter at skaden ble oppdaget og Norsk landbruksrådgivning Rogaland hadde beregnet tapene til snaut 2,2 millioner kroner, tok pakkeriet muntlig kontakt med Baca og fremsatte erstatningskravet. Gjensidige avviste kravet og saken gikk dermed til retten.

Gulrotpakkeriet mener at Baca, som pakkeriet har hatt et langt og godt forhold til, opptrådte grovt uaktsomt i forbindelse med feilmerkingen og at bestemmelsen om ansvarsbegrensning derfor ikke kan komme til anvendelse.

Baca på sin side mener reklamasjonsfristen i henhold til salgs— og leveringsbetingelsene ikke er overholdt og at det er fullt mulig å se hullene i performerte sekker. Nettopp fordi hullene er så viktige mener Baca at kjøpers undersøkelsesplikt står sentralt.

I henhold til kjøpslovens paragraf 31 har kjøper plikt til å undersøke en vare etter levering. Bestemmelsene angir imidlertid ikke presist hva slags undersøkelse som kreves, men fastslår at den skal være i samsvar med «god skikk».

God skikk

Jæren tingrett mener at gulrotpakkeriet har vist nettopp god skikk i sin undersøkelse av sekkene de kjøpte av Baca. Retten peker videre på at Baca ga direkte villedende opplysninger ved å feilmerke varen. «At man ved Baca var i god tro i forhold til de opplysninger som ble gitt, har ingen betydning i denne sammenheng», står det i dommen.

Retten konkluderer med at Baca og Gjensidige må anses som fullt ut erstatningsansvarlig for det tap som Gulrotpakkeriet er blitt påført som følge av Bacas mislighold.

I tillegg til erstatningskravet på 2.175.533 kroner dømmes Baca Plastindustri og Gjensidig Forsikring til å betale gulrotpakkeriets saksomkostninger på 92.362 kroner.