— Helt talentløst, sier rådgiveren.

Han var ansatt i BB Rådgivning ASA, Bergen Banking-selskapet som gikk over ende i oktober i fjor. bt.no tok kontakt med ham da bostyrerens kritiske merknader til selskapet ble kjent.

Mange millioner har gått tapt i konkursen, og mange har mistet jobben. Men konkursen har også hatt en del utilsiktede konsekvenser.

— Det kom som et sjokk på oss da selskapet gikk konkurs, sier rådgiveren.

Den tidligere rådgiveren beskriver bedriften som en god arbeidsplass, og han presiserer at han ikke er bitter i ettertid.

Han tok med seg potensielle investorer til USA i fjor høst, på oppdrag for daværende arbeidsgiver BB Rådgivning.

— Vi skulle se på et eiendomsprosjekt, forteller rådgiveren.

Meldte ikke krav Løpende utgifter dekket han med et kredittkort han hadde fått utstedt som ansatt i BB Rådgivning.

— Det jeg ikke tenkte over, var at slike kort er personlige, sier rådgiveren.

Da han kom hjem, hadde BB Rådgivning gått konkurs. Reiseutgiftene på 40.000 kroner måtte han betale av egen lomme.

I tillegg tapte han cirka 80.000 kroner i utestående lønn.

Rådgiveren har ikke meldt reiseregningen til konkursboet.

— Jeg fant ut at det ikke var noen vits, sier rådgiveren.

Tomt for verdier

Det hadde han rett i: På tross av strenge krav til egenkapital, var BB Rådgivning ASA helt tomt for verdier da selskapet gikk konkurs.

Administrerende direktør i Bergen Banking-systemet, Truls Roll, kan ikke hjelpe sin tidligere arbeidstaker.

– Om dette er riktig, synes jeg det er forferdelig trist. Men det er bostyrer som sitter på dette nå, sier Roll.

Bostyrer Alf-Erik Jentoft ble så overrasket over å finne et tilnærmet tomt selskap at han mener eiernes handlinger bør granskes.

– I et sånt stort bo er det uheldig at vi ikke kan gå dypere inn i hva som har skjedd i forkant av konkursen, spesielt med tanke på at mange kreditorer har lidt betydelige tap, sier Jentoft.

Frem til i forrige uke var det kommet inn 63 fordringer på totalt 27,5 millioner kroner.

– Forbausende I tillegg kommer 44 lønnskrav på 5,3 millioner kroner, hvorav 3,0 millioner til nå er dekket av lønnsgarantiordningen. Kreditorene må trolig regne pengene som tapt.

Beløpene er store, tatt i betraktning at selskaper som BB Rådgivning til enhver tid skal ha en kapitaldekning på minst åtte prosent. Den ansvarlige kapitalen skal også utgjøre minst 25 prosent av fjorårets faste kostnader, ifølge reglene fra Kredittilsynet.

I sin rapport skriver Jentoft at «... det fremstår som forbausende at et finansielt rådgivningsselskap med strenge formelle krav til egenkapital viser seg nærmest totalt uten (netto) aktiva ved konkurs.»

Bostyreren konkluderer med at både arten og kompleksiteten av selskapets virksomhet «... skulle tilsi behov for gjennomgang av de disposisjoner som har funnet sted i selskapet frem til konkurs».

- Det er ikke avdekket noen kritikkverdige forhold i selskapet, sier Truls Roll i Bergen Banking.

Sparebanken taper mest Kredittilsynet var på tilsyn 19. juni i fjor. Da kom det heller ikke frem opplysninger som tydet på at selskapet brøt med kapitalkravene, skriver seksjonssjef Geir Holen i en e-post til Bergens Tidende.

Bostyrer Jentoft vil ikke gå så langt som til å hevde at regnskapstallene kan ha blitt blåst opp.

– Men det er merkelig at en slik konkurs skjer ikke lenge etter at gjeldende krav til kapitaldekning langt på vei var oppfylt, sier Jentoft.

Les mer om BB Rådgivning-konkursen i dagens BT!

TAPTE: Miami-reisen ble dyr for den ansatte i BB Rådgivning.MONTASJE: CHRISTIAN LURA