I to måneder har eieren av Sandven Hotell i Norheimsund fulgt med på Hardanger-debatten uten å si noe. Det klarer han ikke lenger, og i en kronikk i dagens BT tar han til orde mot det han kaller «fundamentalistene» i Hardanger-saken.

**Les kronikken her:

«Powered by Norwegian Nature»**

— Da jeg kjøpte gamle Finse høyfjellshotell, kom det helt i startfasen en kraftlinje fra Simadal gjennom skylinen i Finseskarvet, sier Bach.

Trenger pengene

Han sier at det selvsagt hadde vært penere uten, men at det ikke var et tema.

  • Tvert imot økte turismen. Vi så kraftlinjen, men det var aldri noen snakkis. For næring, turisme og reiseliv hadde linjen ingen negativ innflytelse, sier Bach.

Han viser også til Sognefjorden og Aurlandsdalen som store turistdestinasjoner hvor turismen ikke har lidd på grunn av kraftlinjer.

Bach mener Hardanger må ta imot de 100 millionene regionen skal få for ulempene med luftspennet.

  • Frisk kapital som kan forvaltes av regionen i samarbeid med ulike næringer er jo det vi har ropt på i tiår på tiår. Jeg synes det er ganske tøft av fundamentalistene, ja, jeg kaller dem det fordi dette har kommet helt ut av proporsjoner, å si at disse pengene behøver vi ikke, på vegne av oss som trenger et dynamisk samfunn, sier Bach.

De siste fire dagene har Bach tilbrakt i fjellet fra Samnanger mot Voss. Han forsvarer luftspenn, men mener at linjen burde trekkes nordvestover.

  • Om linjen trekkes ytterligere inn på fjellet, er den rett og slett usynlig, og hva er da problemet, spør Bach.

Han legger også vekt på at master kan tas bort igjen.

- Dårlige eksempler

Administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian Jørgensen, synes ikke eksemplene Bach kommer med er spesielt gode.

  • Det han peker på er ting som ble bygget på 60-70-tallet. Det vi må ha er en diskusjon om hvorvidt vi skal fortsette med kraftutbygginger uten å ta en diskusjon om hva vi vil med fjordlandskapet, sier Jørgensen.

Han viser til undersøkelser gjort av Vestlandsforskning, på spørsmål om hvordan mastene vil påvirke turismen.

  • Der ble turister spurt om de ville valgt en annen destinasjon om de opplevde at fjordnorge som destinasjon var forringet naturmessig. For de ulike landene ga mellom seks og 25 prosent tilbakemelding på at de ville valgt en annen destinasjon, sier Jørgensen.

Hva tror du mastene vil bety for turismen i Hardanger? Bruk kommentarfeltet.