I dagens pressekonferanse på Rådhuset, informerte Drevland alle gruppelederne i bystyret om møtet sitt med politiet. Det møtet fant sted mandag morgen. Her ble ordføreren informert fra politiet om den pågående korrupsjonssaken i Bergen, hvor Jan Sverre Stray og to forretningsmenn er blitt arrestert, mistenkte for korrupsjon.

Til BT sa Drevland etter pressekonferansen at hun ikke fikk vite mer fra politiet enn navnet på den siktede i saken, Jan Sverre Stray.

— Jeg ble informert om at de ikke kunne informere om saken. Jeg fikk ikke vite hvilke etterforskningsskritt som nå skulle tas videre.

Refset andre

Under pressekonferansen sa imidlertid Drevland tydelig fra om at flere av spekulasjonssakene som har vært i media til nå er feile. Etter det BT kjenner, til opererer politiet med en teori om at de siktede forretningsmennene overførte et pengebeløp til Vennebyen, hvor Stray er medeier. Dette skal ha skjedd i form av sponsormidler. Dette kan være betaling for at Stray skulle hjelpe dem med en tomtesak.

Drevland reagerte spesielt på et intervju Eiler Macody Lund (Frp) hadde med NRK mandag morgen, hvor det ble referert til en spesifikk tomt i en spesifikk sak som har vært oppe i bystyret. Hun kunne meddele at det var feil.

- Hvordan kan du vite at det ikke er den saken som Eiler Macody Lund snakket om i dag, hvis du ikke fikk vite noe av politiet?

— Nå er det slikt at vi ofte vet hva saken ikke gjelder, og ikke hva den faktisk gjelder, svarer Drevland, og utdyper:

— Det ble lagt frem informasjon på radioen i dag, og slik jeg oppfatter det så er det ikke den saken dette gjelder.

- Hvilken sak gjelder dette da?

— Vi vet ikke hvilke saker det gjelder. Politiet kunne ikke si oss noe om det.

Beklager saken

Eiler Macody Lund (Frp) sier det er beklagelig om han har gitt feil informasjon til NRK i denne saken. Han sier det var snakk om en reguleringssak som de behandlet i komite for byutvikling i fjor.

— Dersom det ikke er den saken det er snakk om, så sitter ordføreren med informasjon som vi i KMBY ikke har fått.

- Hvordan kan hun vite at det ikke er den saken, hvis hun ikke har fått informasjon fra politiet?

— Det er et godt spørsmål. Men jeg har ikke hatt noe kommunikasjon med henne i det hele tatt.

Fornøyde med informasjon

Gruppelederne i bystyret er fornøyde med det som kom av opplysninger fra ordføreren i dag.

— Jeg fikk den informasjonen jeg regnet med å få, sier Endre Tvinnereim (Byuftlisten).

— Gitt de rammer som er gitt av politiet mener jeg at vi har fått god og tilstrekkelig informasjon fra ordfører. Så imøteser jeg at vi blir holdt informert løpende når politiet kan frigi mer, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Sondre Båtstrand (MDG) sier det er positivt at ordføreren lover å oppdatere gruppelederne.

— Men det var jo ikke noe særlig nytt som kom frem på møtet utover det som allerede har stått i avisene. Jeg har ikke noe grunnlag for å hevde at ordfører holder tilbake informasjon. Møtet i dag var nok et uttrykk for et ønske om åpenhet.

Han sier det er positivt at hele kommuneledelsen tar korrupsjonsanklagene på alvor.

— Det er dog mye som er uoppklart, og som blir opp til politi og rettsvesen å vurdere. Enn så lenge er ingen dømt.

Vil ikke kreve

Oddny Miljeteig (SV) mener de må erkjenne at politiet og påtalemakt nå etterforsker saken i fred. Hun tenker også at ordfører Drevland i tiden som kommer vil få kjennskap om flere personlige opplysninger, som hun ikke nødvendigvis må dele med gruppelederne.

Erlend Horn (V) sier dagens informasjonsmøte var en ryddig og grei redegjørelse av ordføreren.

— Det var også klargjørende å få en orientering av Monica Mæland etterpå om hva som har vært hennes rolle. De spørsmålene jeg sitter igjen med er ikke knyttet til kommunens håndtering. Jeg stiller derimot spørsmål ved politiet og tingrettens fremgangsmåte som jeg tror har ført til unødvendige spekulasjoner. En siktelse om politisk korrupsjon er svært alvorlig, og jeg tror ikke det hemmeligholdet politiet og tingrett har bidratt til har vært spesielt klok i møte med en slik type sak.

Torstein Dahle (Rødt) mener politiet burde delt mer informasjon i denne saken.

— Politiets behandling, der de gikk ut med at saken gjaldt et bystyremedlem, men uten å oppgi navnet, er svært uheldig. Når politiet går til sikteles og arrestasjon, og i alle fall når det fremmes påstand om hele 4 ukers varetaktsfengsling, er det klart at dette fra politiets side anses som en svært alvorlig anklage. Når anklagen gjelder politisk korrupsjon, er det helt nødvendig at navnet på den siktede frigis, fordi det ellers vil føre til spekulasjoner.

Politiet har varetektsfengslet Stray og de to forretningsmennene i fire uker. Dahle mener det er selvsagt at det i løpet av den tiden blir klart hvem det gjelder.

— Vi hadde fredag, lørdag og søndag en meget uheldig situasjon, der det ble spekulert over flere bystyremedlemmers navn.