Midt mellom pappkasser og andre pakkenelliker sitter Olveig Skaga. Hun bruker putekassen som stol. Rekkehuset i Langarinden er solgt, og hun skal flytte til Fagernes.

Salget av borettslagsboligen tok seks måneder å gjennomføre.

Virket seriøs

— Jeg blir kvalm av å tenke på det. Det er det verste jeg har opplevd, sier Skaga til BT.

Etter å ha vurdert flere meglere, valgte hun megleren fra BOB Eiendomsmegling.

— Han virket så seriøs, ryddig og rolig, sier Skaga.

Men snart begynte hun å bli mistenksom. Hun følte at megleren ikke fortalte henne sannheten.

— Han sa det hadde vært 13-14 på visning. Men jeg hadde lusket rundt i strøket og ikke sett noen. Ingen biler på parkeringsplassen. Ingen fotavtrykk rundt huset, sier Skaga.

Selg privat og benytt advokat!

Olveig Skaga

Advokat overrasket

Etter flere mislykkede budrunder fikk hun nok. Skaga klaget til BOB, og fikk en ny megler. Denne uken ble salget endelig gjennomført.

Men hun følte seg ikke trygg på at den første megleren hadde opptrådt riktig. Hun kontaktet derfor advokatfullmektig Kai-Inge Gavle i 1-2-3 Advokaten. Han ba om å få alle papirer om alle budrundene. Dokumentasjonen overrasket ham.

— Jeg trodde ikke falske bud var utbredt lenger, fordi kravene til loggføring av budrunder er blitt skjerpet inn de senere årene. Dessuten er BOB regnet som en svært seriøs aktør, sier Gavle.

En kontrollsjekk av navnene på budlisten viste at ett av navnene og telefonnumre ikke stemte overens.

— Navnet var stavet nesten riktig, men ingen i Norge heter det som sto oppført på listen, ifølge Folkeregisteret. Mannen som eide telefonnummeret, bekreftet at han aldri, verken skriftlig eller muntlig, hadde lagt inn bud på en bolig i Bergen, sier Gavle.

Den ikke-eksisterende budgiveren var satt opp med syv bud, med en differanse på 140.000 kroner mellom høyeste og laveste bud.

- Vi tar dette svært alvorlig og gjør det vi kan for å rydde opp.

Terje W. Gilje, BOB

Sjekker andre handler

— Vi tar dette svært alvorlig og gjør det vi kan for å rydde opp, sier administrerende direktør i BOB, Terje W. Gilje.

Finanstilsynet og BOB gjennomgår nå samtlige BOB eiendomshandler som megleren har vært involvert i, ifølge en pressemelding fra BOB.

— Megleren har ikke hatt økonomisk fordel av sine handlinger, så motivet for handlingene er uklart for oss, skriver daglig leder i BOB Eiendomsmegling AS, Øyvind Bjelland.

Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet bekrefter at de er inne i saken, men ønsker ikke å kommentere den.

Etter det BT kjenner til, skal bevisene mot megleren være vurdert som solide.

«Saken dreier seg om fiktive bud, og dette er åpenbart uakseptabelt for BOB», skriver selskapet.

Ifølge BOB er det så langt avdekket uregelmessigheter ved ett oppdrag, i tillegg til saken som utløste granskningen.

«Utover dette har BOB Eiendomsmegling AS ikke grunn til å tro at det dreier seg om flere saker enn det som til nå er avdekket», skriver BOB.

Megleren er nå sykmeldt. BT har ikke klart å få kontakt med megleren.

— Saken er ikke politianmeldt ennå. Vi avventer Finanstilsynets rapport, sier BOB-sjef Terje Gilje.

- Selg privat

Skaga har tapt penger i prosessen ved at boligen til slutt gikk under takst. Hun måtte sitte med to boliger i lengre tid, og hun måtte betale for nye bilder av huset til nytt prospekt.

Hun har følgende råd til dem som skal selge bolig:

— Selg privat og benytt advokat!

Jeg betrakter det som en personlig tragedie for vedkommende.

Trond Lorentzen, Vestlandet Eiendomsmeglerforening

- Forferdelig trist sak

— Bransjen tar sterk avstand fra det som er avdekket, sier Trond Lorentzen, leder i Vestlandet Eiendomsmeglerforening.

Han sier det er én enkelt megler som står bak dette og er glad for at BOB Eiendomsmegling snarest vil ordne opp i forholdet.

— Jeg betrakter det som en personlig tragedie for vedkommende. Saken viser i alle fall at ordningen med budlogg fungerer som den skal, sier Lorentzen. Han ble orientert om saken onsdag denne uken

Eiendomsmeglere er pliktige til å føre en logg over alle bud som kommer inn. Denne skal uoppfordret legges frem for både selger og kjøper når salget er gjennomført. Andre budgivere kan også sjekke budloggen i etterkant.

Det var etter mistanke at budloggen ble undersøkt i denne aktuelle saken, selv om handelen ikke var gjennomført.

— Man skal være helt trygg når man kjøper eller selger boliger ved hjelp av meglerkontor. En tilsvarende sak ville neppe blitt avdekket hvis det var snakk om privat salg uten bistand fra eiendomsmegler, sier Lorentzen, som i tillegg til å være leder i Vestlandet Eiendomsmeglerforening også er salgsleder i Eiendomsmegler Vest.

Måtte gå i 2009

— Har dere opplevd noe lignende tidligere?

— Aktiv Eiendomsmegling var borti en lignende sak i 2009, ellers kjenner jeg ikke til flere. Heldigvis. Kundenes tillit og gode rutiner er avgjørende for at meglerbransjen skal overleve, sier han.

For halvannet år siden måtte en eiendomsrådgiver hos ett av Aktiv-kontorene i Bergen slutte på dagen på grunn av «svikaktig opptreden overfor arbeidsgiver, selger og kjøper». Lovbruddet ble avdekket etter en ekstraordinær gjennomgang av budjournalen, hvor det gikk frem at rådgiveren hadde lagt inn et fiktivt bud på en eiendom.

- Oppsiktsvekkende

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, sier at de tidvis får henvendelser angående fiktive bud i forbindelse med boligsalg.

— Men det har stort sett vært meninger og påstander, som ikke har latt seg dokumentere. Jeg kan ikke huske at vi er kommet til bunns i en sak etter en slik henvendelse, sier Øines.

Fra meglerhold blir det uttrykt at boligsalg er en tillitssak, og Øines mener det er oppsiktsvekkende at en eiendomsmegler tør å ta en kjempestor, personlig risiko for et begrenset pengebeløp.

Leder ved Forbrukerrådets regionkontor i Bergen, Pia Marken, kjenner ikke til at kontoret har fått henvendelser med mistanke om fiktive bud ved boligsalg.