Normalt får bedriftene rundt 100.000 kroner i tilskudd for å ta i mot en lærling. I enkelte tilfeller kan støtten i år økes med 25.000 kroner for bedrifter som tar inn lærlinger fra Hordaland.

— Vi har satt opp en 7–8 kriterier i Hordaland for at bedriften skal kunne få ekstratilskuddet, sier fagopplæringssjef i Hordaland fylkeskommune Ole Gerhard Fredheim.

Skjevfordeling

Som en del av statens krisepakketiltak i fjor, fikk fylkeskommunene 185 millioner kroner for å sikre læreplasser.

18 av millionene endte i Hordaland.

Pengene ble fordelt etter innbyggertall, og ikke antall lærlinger, ifølge Fredheim. Det gir en skjevfordeling til Oslo.

— Hordaland har like mange lærlinger som Oslo og Akershus til sammen. Vi mener det er Hordaland og Rogaland som har størst behov for pengene, sier han.

Tilskuddet er likevel kjærkomment for fylkeskommunen.

Ta kontakt!

— Det er ganske vesentlige penger som kan gjøre det lettere for bedrifter å ta inn en lærling. Den beste utdanningen får elevene når de er i arbeidslivet, sier han.

Fredheim oppfordrer selskapene til å ta kontakt med fylket for å finne ut om de kvalifiserer til ekstratilskuddet.