— Dere har utviklet noe med stor fornyende kraft, sa universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken da hun delte ut prisen sammen med rektor Sigmund Grønmo.

Prisen er på 250.000 kroner og rager høyt. Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke får prisen for å ha utviklet Fagbokforlaget fra kjøkkenbenken til å bli landets fjerde største forlag på 20 år. Det har i dag 130 ansatte, og har betydd mye i samarbeid med Universitetet for å gjøre forskningen kjent og utgi lærebøker.

— Takk til alle som har våget å satse på oss. Vi har tro på papirboken, sa Arnstein Bjørke.

Arno Vigmostad opplyste at Studentlitteratur i Lund har vært et forbilde for forlaget med distriktskontor i Oslo. Det oppretter i disse dager nytt kontor i Dehli i India med programmerere. Forlaget har overtatt Haugen bok i Volda, og har opprettet Campus bok for å formidle bøker til studenter.

Formålet med prisen er å vise verdien av samhandling mellom Universitetet og omverdenen og vise hvordan forskning og utvikling kan bidra til nyskapning.