Som BT skriver i dag, skylder staten nærmere en halv milliard kroner til 2500-3000 eldre enkemenn etter en EFTA-dom som i 2007 slo fast at Norge hadde diskriminert enkemenn i forhold til enker.

Flere enkemenn har tatt kontakt med BT for å fortelle sin historie. Noen var ikke en gang klar over dommen eller at de hadde krav på penger.

En av BTs lesere forteller at svigerfaren plutselig fikk et brev i posten om at han ville få utbetalt rundt 750.000 kroner før skatt.

Fikk flere ulike beregninger Pensjonisten hadde vært enkemann i 13 år, men ante altså ikke at han hadde pensjon til gode som følge av dommen i 2007.

— Først kom det ett brev, så kom det ett til med justert beregning. Da utbetalingen kom, var det enda et nytt beløp. Det virker ikke som om man har hatt helt kontroll på hvordan man skal foreta utregningene, forteller svigersønnen.

— Det positive med dette er at systemet fungerer og at man får utbetalt pengene automatisk uten å purre, sier svigersønnen.

— Makter å gjøre opp for seg En annen som allerede har fått utbetalt penger, er Dagfinn Boge.

«I desember fekk eg eit brev frå Statens Pensjonskasse som fortalde at eg hadde rett på etterbetaling frå desember 2001. Dei synte også korleis dei hadde kome fram til summen eg skulle få etterbetalt», skriver Boge i en e-post til BT.

Nå er pengene, minus skatt, kommet inn på konto.

«Dette blir altså eit prov på at Statens Pensjonskasse har makta gjera opp for seg», skriver Boge.

Flere enkemenn har kontaktet BT for å høre om det er «hver manns kamp for seg selv» for å få penger igjen. De to eksemplene viser at det ikke skal være nødvendig å ta kontakt med pensjonskassen for å få ut sine rettmessige krav.

Kjenner du til enkemenn som er rammet i denne saken? Vi ønsker å komme i kontakt med disse personene, og vil kun benytte navnet deres etter avtale.

Henvendelser kan sendes pr. e-post til frode.buanes@bt.no, eller pr. telefon på 55 21 46 59.