Det var i fjor høst selskapet sendt ut SMS-er til 280.000 mottakere med en tjeneste hvor forbrukerne kunne gjøre anonyme søk i skattelistene. Nå har selskapet fått en bot på 150.000 kroner for brudd på markedsføringsloven.

— Vi har hatt en fin dialog med forbrukerombudet, og har akseptert boten, sier Hans-Martin Martinussen, daglig leder i Ask ADAM.

Brudd på markedsføringsloven

Markedsføringsloven forbyr utsendelse av reklame på SMS dersom mottakerne ikke har takket ja på forhånd. Det er lovlig hvis det er opprettet et kundeforhold, og forbrukeren er informert om at man vil få tilsendt reklame på SMS eller e-post. De må også ha fått muligheten til å reservere seg.

— Det er viktig å sikre forbrukernes rett til selv å velge om man vil ha reklame på mobilen. Næringsdrivende må derfor være sikre på at de har sitt på det tørre før de sender ut SMS-markedsføring, sier forbrukerombud Gry Nergård på ombudets hjemmeside.

- Lovlig skattesøk

Ask ADAM hevder en rekke uheldige omstendigheter førte til SMS-utsendelsen.

- Hva ble gjort feil?

— Det ble litt kluss med de formelle tingene. I tillegg opplevde vi både en teknisk og menneskelig svikt i dette tilfellet. Da vi oppdaget dette, var tilbudet allerede sendt ut, sier Martinussen.

Martinussen understreker at selve tjenestene er fullt lovlig.

— Det var mange som misforstod i første omgang, inkludert media. Det er lov å gi skatteopplysninger via SMS, og tjenesten er fremdeles oppe og går, sier han.