— Jeger veldig glad for å si at dere får 10 millioner kroner uten videre til etkjempebra arbeid dere driver med her, sa fornyings- og høyereutdanningsminister Tora Aasland da hun møtte UiB-rektoren i Bergen museum idag.

- Vi er svært glad

Regjeringenhar satt av en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til utstyr ogrehabilitering av de tre største universitetene. Midlene deles likt mellomBergen, Trondheim og Oslo.

— Detteer vi svært glad for. Det gir et ytterligere puff for prosjektet om å åpnebygget for en mye mer omfattende bruk, sa rektor Sigmund Grønmo.

UiBer i gang med renovering av Bergen museum. Den majestetiske bygningen skaloppgraderes for 400 millioner kroner, og planene inkluderer blant annet en storaula i nordfløyen.

Nåvil Grønmo også gjøre parken rundt museet vakrere.

Fikk det vi trenger

— Vihar fått det vi trenger til vedlikehold og indre rehabilitering av museet. Detvi ikke hadde penger til, var arealet rundt museet. Nå kan vi ruste det opp isamme stil og grad som bygningen, sa Grønmo.

Pengeneskal brukes til en oppgradering og ekstraordinært vedlikehold av museumsparken.Belysningen og gjerdene rundt museet skal oppgraderes og det skal lages enforbindelse gjennom parken fra inngangen til den nye aulaen og tilStudentsenteret.

— Nåfår vi ledet publikum til aulaen på en mer monumental måte og vi får knyttetsammen det eldste og det nyeste bygget vårt, sa Grønmo.

Si din mening i kommentarfeltet under!