1. september gjennomførte Mattilsynet inspeksjon på Coop Mega i Strømgaten i Bergen sentrum.

— Det var i ferskvareavdelingen vi gjorde en del funn. Det skal ikke være sånn og derfor gav vi dem pålegg om vedtak, sier førsteinspektør Guri Aanderud ved Mattilsynet.

Her er kritikken:

Egenprodusert plukkfisk på kjøl ble målt til mellom 30°C og 42,7°C. Det ble opplyst at denne retten hadde blitt produsert tidligere på dagen og at før den kom på kjøl hadde stått ute på arbeidsdisken i noen timer. Plukkfisken ble oppbevart i bakker uten tildekking. Virksomheten hadde ingen rutiner for temperaturkontroll av egenproduserte retter. Videre ble det observert flere egenproduserte retter i bakker uten tildekking eller merking.

Veggen under fiskedisken var svært skitten. Vask ved disk var lekk, skapet under var vannskadet og beina var rustne. Holder til innpakningspapir for fisk var svært tilgriset. Ferskvareområdet generelt: Mugg i skap ved håndvask. Støvete tak samt en del ødelagte takplater Listverk flere steder var meget støvete. Sprukne fliser. Skitne papirrullholdere ved håndvaskene, støvete på desinfeksjonsbeholderene og tomme dispensere for håndsåpe. Annen håndsåpe var satt frem for å erstatte tomme dispensere.

Flere frysebokser i butikklokalet var synlig skitne og hadde muggvekst langs kantene.Det ble observert mye kondens i flere kjøle og fryse innretninger. Virksomhetens lagerlokaler fremstod som dårlig renholdt. Blant annet var dører, gulv og vegger på fryselager, fiskekjøl og ferskvarekjøl synlig skitne samt at det her også ble observert en del muggvekst. På melkekjølen var gulvet tilsølt av brekkasje melk.

Utildekket engangsemballasje som skulle benyttes til spiseklare produkter ble oppbevart på lager utenfor fryselageret.

Vaskeliste for grisematkjøl , som skulle rengjøres en gang i uken var sist signert 07.04.2011, det samme gjaldt vaskelisten på ferskvarekjøl som sist ble signert 02.03.2011. Det ble observert flere slike lister rundt om i virksomheten.

Utstyr som eksempelvis microbølgeovner, eltemaskin og vacummaskin var skitne.

- Sklidd ut

— Det virket som om noen av de ansatte var klar over rutinene og andre ikke. Det virket som om det hadde sklidd litt ut, sier Guri Aanderud.

Hun forteller at ansatte på butikken var enige i kritikken.

— De har ikke klaget på vedtaket, sier Aanderud.

— Jeg tror ikke ferskvaredisker er i denne standen generelt. Det er nok en travel butikk, men man skal likevel ha forkus på hygienen og rutinene sine.

- Har lært

— Dette er ikke godt nok, men de ansatte har lært av det og har tatt tak i rapporten med en gang. Alle punkter er nå rettet opp, bortsett fra en sprukket flis og en takplate som er bestilt, sier administrerende direktør Øystein Kars i Coop Hordaland.

Han mener kundene nå kan føle seg helt trygge på maten i ferskvaredisken.

— Butikken er vasket ned, det er ryddet, opplæring er på plass og rutiner er skrevet ned. Det vil bli nøye kontrollert at rutinene blir fulgt framover.