I disse dager utbetales rundt 120 milliarder kroner i feriepenger i Norge, i snitt 43.500 skattefrie kroner til hver lønnsmottaker.

Mange har forskjellige planer for hva de vil bruke feriepengene til. Seks av ti vil i hovedsak bruke pengene på nettopp ferie, men også sparing og nedbetaling av gjeld får høy prioritet. Det viser en forbrukerundersøkelse Sparebank1 nylig har gjennomført.

Hele 30 prosent av de spurte vil spare deler av feriepengene. 23 prosent vil bruke alt eller deler av feriepengene på nedbetaling av gjeld.

Unge flinkest

Undersøkelsen viser at unge i større grad enn de mer voksne vil bruke feriepengene til mer enn bare ferie og reiser. 36 prosent av unge nyetablerte i aldersgruppen 25 til 34 år prioriterer nedbetaling av gjeld. Unge under 25 år har sparing som topp prioritet.

— Det er positivt å se at særlig yngre, som ofte ikke har etablert seg på boligmarkedet ennå, prioriterer sparing, sier Gundersen. Han legger til at det er fornuftig av nyetablerte med høy gjeld å prioritere nedbetaling av lån.

— Ved å redusere gjeldsgraden til et lavere og mer håndterbart nivå, står de også bedre rustet til å tåle nye renteøkninger, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.

Mer til ferie

Undersøkelsen 15.700 kroner er hver nordmann villig til å spandere på årets sommerferie. Det er en økning på hele 8,5 prosent fra i fjor.

— God privatøkonomi blant folk flest gjør at vi har råd til å ta en skikkelig ferie i år. Men det er ingen tegn til at utgifter til ferie og forbruk tar helt av, mener Gundersen.

Undersøkelsen ble gjennomført rett etter at Norges Bank i mai for første gang på over et år økte renten. Utsiktene til høyere renter og dyrere lån ser imidlertid ikke ut til å legge noen demper på folks ferieplaner.

— Akkurat det er ganske overraskende, men folk har generelt vært forsiktige med å øke forbruket tross en lang periode med lave renter. De tar seg derfor råd til en skikkelig ferie i sommer, sier Gundersen.