Den tidligere daglige lederen i firmaet er av Bergen tingrett dømt til 75 dagers betinget fengsel og får 30.000 kroner i bot for brudd på tolloven.

Mannen har tilstått forholdene.

Som BT tidligere har skrevet ble det høsten 2009 gjennomført en aksjon mot flere bergensselskaper.

Fiskehoder

Bak aksjonen sto Økokrim, Tollvesenet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet.

Selskapene har trikset med dokumentasjonen under eksport av varer til Nigeria, for å unngå avgifter og toll. Under aksjonen ble det oppdaget at eksportørene hadde puttet tørrfisk bakerst i containere som ifølge papirene skulle inneholde fiskehoder.

- Fiskehoder regnes for å være dårlige produkter, og ved å deklarere tørrfisk som fiskehoder blir tollsatsen i Nigeria halvert fra 20 til 10 prosent, har førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim tidligere uttalt til BT.

33 millioner kroner

Ifølge dagens dom fra tingretten har bergenseren i perioden 2008 og 2009 ved 27 ulike tilfeller fremlagt uriktige faktura eller legitimasjonsdokumenter ved eksport av tørrfisk og fiskehoder fra Nigeria.

Samlet verdi på varene var 33 millioner kroner. Den domfelte har også unndratt eksportavgift gjennom utførsel av tørrfisk til en verdi av rundt 14 millioner kroner utenfor tollvesenets kontroll.

Som følge av aksjonen i 2009 er allerede en annen person og en annen virksomhet dømt. I januar er det enda en rettssak mot et annet selskap og en annen person.