Rocksource-sjef Trygve Pedersen sier seg godt fornøyd med tildelingen av såkalt forhåndsdefinerte områder 2010 som regjeringen offentliggjorde i dag.

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen sender tilbud om andeler til 39 olejeselskaper. 22 av dem får tilbud om operatørskap, blant dem er Rocksource som tilbys å operere to blokker i Stordbassenget i Nordsjøen og Dvergen nord for Draugen-feltet sør i Norskehavet.

Rocksource og partnerne Front Exploration, Petoro, VNG og Concedo må i løpet av det kommende året ta stilling til om de skal bore etter olje og gass i disse feltene, eller levere dem tilbake.

Mest modent i Nordsjøen

Av de i alt 50 utvinningstillatelsene i denne tilleggsrunden gjelder 31 Nordsjøen og 17 Norskehavet.

Kun to tillatelser omfatter Barentshavet, det er to blokker vest for Finnmark der operatørskapet tilbys Statoil for den ene og Edison International for den andre.

Tildelingsrunder for forhåndsdefinerte områder finner sted i modne områder på norsk sokkel. Det vil si de mest utforskede områdene når det gjelder geologi.

Utbygginger i slike områder kan fort gi god lønnsomhet, da de kan benytte seg av prosesseringsutstyr og transportsystemer som alt er bygget ut i nærheten.

— God variasjon - Denne tildelingen viser en god variasjon blant selskapene i synet på hvor det er interessant å lete, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Selskapene som blir tilbudt flest operatørskap er Statoil (8), Wintershall Norge (6), Lundin Norway (6), Rocksource (3) og Det norske oljeselskap (3).

Bra med mer leteaktivitet? Si din mening!