For syv år siden valgte Norges Bank å selge nesten hele sin gullbeholdning. 33,5 tonn gullbarrer ble solgt for 3,1 milliarder kroner.

Med dagens rekordhøye pris for gull, ville banken innkassert godt over åtte milliarder for samme beholdning.

Ifølge den amerikanske finansavisen Wall Street Journal passerte gullprisen i dag historiske 1500 dollar pr. unse (én unse er 31,25 gram).

På hele 90-tallet og frem til midten av 2000-tallet lå gullprisen jevnt på ca. 2500 kroner pr. unse. De siste fem årene har imidlertid gullverdien økt betydelig, med dagens pris som en foreløpig rekord.

Ifølge Norges Bank var bakgrunnen for salget i 2004 at gullet bare utgjorde vel én prosent av de internasjonale reservene i banken, og at det derfor i liten grad tjente til å spre risikoen i reservene.

Kilder Wall Street Journal har snakket med mener internasjonal uro har forårsaket den eksplosive økningen av det edle metallet. Spesielt pekes det på siste tids hendelser i Midtøsten og naturkatastrofen i Japan som forklaringer på at gullprisen i dag er på et historisk høyt nivå.