Det er på den omdiskuterte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, blant noen kjent som «monstermastene i Hardanger», problemene har oppstått. I vinter ble Statsnetts toppliner her ødelagt av store mengder is. Det skriver Teknisk Ukeblad.

— Det er riktig at vi har opplevd at det har kommet mye mer is på topplinene utsatte steder på hardangerlinjen, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen til BT.

Topplinene fører ikke strøm, men henger over strømlinene og fungerer som lynavledere.

Fem ganger mer is

Problemene har oppstått fordi det har kommet mye mer is og snø enn Meterologisk institutt beregnet klimanalysene de leverte til Statnett i 2008.

Nå har instituttet kommet med en ny analyse som viser at man må ta høyde for at det kommer opp til fem ganger mer is og snø på ledningene enn anslått i den første rapporten.

Meteorologisk institutt bommet

Men konsernsjef i Statnett Håkon Borgen bærer tilsynelatende ikke nag selv om feilberegningen nå fører til at topplinene må graves ned i bakken, til en prislapp mellom åtte og ti millioner kroner.

— Vi er ikke skuffet over Meteorologisk institutt. Dette er ny kunnskap, og det er bare veldig bra at man nå har utviklet enda bedre modeller enn det som fantes tidligere. dette vil gjøre det lettere for oss å beregne islast i fremtiden, sier Borgen.

IS: Konsernsjef Håkon Borgen i Statnett klandrer ikke Meteorologisk institutt for å ha feilberegnet ismengden som har skapt trøbbel for kraftlinjen i Hardanger.
ARASH MEJAD

— Umulig å forutse

Meteorolog Per Ove Kjensli hos Meteorologisk institutt mener heller ikke at de har gjort noe feil.

— Det at vi har lært nye ting kan vi sånn sett ikke beklage. Sånn er det med all forskning og utvikling. Man lærer stadig noe nytt, og det er bra, sier Kjensli.

Men han innrømmer at de nye analysene spriker veldig med de som ble lagt frem i 2008. Da ba Meteorologisk institutt Statnett om å lage ledninger som tålte 25 kilo is per meter. De nye analysene dimensjonerer for 125 kilo is per meter.

— Et estimat på fem ganger mer is i de mest utsatte områdene er betydelig, det må vi jo bare si. det er forskjell på 25 kilo per meter og 125 kilo, sier Kjensli, men presiserer:

— Dette var ikke mulig å forutse med den gamle metoden, sier han.

Ny metode

Metoden Meteorologisk institutt brukte tilbake i 2008 var erfaringsbasert.

— Det var en del skjønn inne i bildet. Men vi hadde beregnet islaster på en rekke strekninger i Norge og benyttet sånn sett velkjent metodikk.

Nå blir numeriske datamodeller, eller modeller man bruker til å varsle vær, brukt. Slik kan ismengden simuleres. Forskningsarbeidet startet i 2009 i forbindelse med et doktorgradsprosjekt.

— Ved hjelp av dette har vi nå fått på plass et helt nytt verktøy, sier Kjensli.

Nå har Meteorologisk institutt gått igjennom alle estimatene siden 2009. De mest utsatte strekningene skal nå kjøres gjennom den nye beregningsmetoden, opplyser Kjensli.

Må legges i bakken

Nå skal topplinene mellom «monstermastene» i Hardanger i bakken for å unngå flere brudd til vinteren som kommer. Men det er foreløpig ikke Statnetts permanente løsning.

— Vi vil senere ta stilling til hva den varige løsningen vil være, forklarer konserndirektør Borgen.

Jobben med å legge linene i bakken anslås å koste mellom åtte og ti millioner kroner.

— Avgjørelsen om å legge jordlinene i luften og ikke i bakken var basert på den første beregningen fra Meteorologisk institutt. Den analysen ga ikke grunnlag for å legge dem i bakken. Men om vi hadde visst det vi nå vet i dag, ville vi nok lagt dem i bakken allerede da, avslutter Borgen.