Han har på sin side fått informasjonen fra finansminister Per-Kristian Foss.

— I skattelistene er oppført en skatt som tilsvarer 28 prosent av utbetalt aksjeutbytte til tross for at denne inntekt er fritatt for skatt på aksjeeiers hånd. Dette innebærer at over 300.000 personer står oppført med en til dels langt høgere skatt enn den de betaler, skriver Lund i en pressemelding.

Han forventer at Per-Kristian Foss endrer praksisen, slik at bare den skatten som Skattedirektoratet mener man skal betale føres opp på de offentlige listene.