Bruk av internett i europeiske husholdninger har økt kraftig de siste ni månedene. Veksten kom etter at mange aksessleverandører introduserte faste priser uavhengig av oppkoblingstid.

Fra juni 2000 til februar 2001 økte nettbruken i franske og spanske hjem til det tredobbelte. I Storbritannia økte den til nesten det dobbelte.

Den høyeste veksten hadde Tyskland, hvor bruken økte 226 prosent, ifølge en undersøkelse utført av Jupiter MMXI. Bruken er målt i oppkoblet tid.(Origo)