Nesten halvparten vil betale mer for maten for å opprettholde norsk landbruk, ifølge en meningsmåling som Sentio har laget for Nationen. Det er færre enn ved forrige undersøkelse.

Les også:

Uvillige

48 prosent av de spurte sier seg helt eller ganske enig i at de er villige til å betale mer for maten hvis det er nødvendig for å opprettholde norsk landbruk. 24 prosent stiller seg likegyldig til saken. 28 prosent sier de ikke vil betale mer, skriver Nationen.

— Et solid flertall vil opprettholde landbruket, og mange er også villige til å betale mer for maten. Det er litt overraskende med tanke på det inntrykket man får når man leser tabloidpressen i dag, sier professor Reidar Almås ved Bygdeforskning.

Matvareutvalget

Men undersøkelsen viser at det er færre som ønsker å betale mer for maten nå enn tidligere. Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2008, svarte 53 prosent at de var villige til å betale mer for maten. 25 prosent var likegyldige til problemstillingen, mens 23 prosent sa de ikke var villige til å betale mer.

Ifølge avisen er forskerne forsiktige med å trekke slutninger basert på nedgangen fra 2008 til 2011, men utelukker ikke at både kortsiktige og langsiktige faktorer kan ha påvirket opinionen.

  • Det har vært et sterkt trykk i mediene i det siste om matpriser, og Matmaktutvalget la også vekt på høye matpriser. Det kan virke inn, sier Almås.