Rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen er på vei nedover. Bestanden er i løpet av et år redusert med ti prosent, og rekrutteringen av yngre reker er laber.

I fjor landet norske trålere 4307 tonn reker. Man må helt tilbake til 1984 for å finne så liten fangst, viser tall fra Havforskningsinstituttet. I år skal reketrålere fra Norge, Sverige og Danmark dele en rekordlav kvote på 12380 tonn.

I 2006 og 2007 var det toppår for reker i Sør-Norge, men siden er bestanden redusert dramatisk.

— Tilgangen på ferske reker denne sommeren kan bli vanskelig, sier forsker Guldborg Søvik i Havforskningsinstituttet til Aftenposten.no. Hun regner med at prisene vil øke. Søvik understreker at tallene gjelder bestanden i Skagerrak og Nordsjøen, som i alle år har levert ferske reker til Sør-Norge.

Skylder på fisken

Søvik har tall fra årets reketokt, og oppsummeringen er ikke oppmuntrende.

— Det er dårlig med rekruttering. Det kan komme av at våroppblomstringen av plankton, som gir mat til rekelarvene, ikke samsvarer i tid med når larvene har behov for mat. Derfor får smårekene for lite mat, sier hun. - Årsaken kan ha noe med at havet har blitt varmere, legger hun til.

— Mangelen på unge reker kan også skyldes at det er blitt mer fisk i havet, de forsyner seg grovt av smårekene, sier Guldborg Søvik.

Bekymringsfullt

Likevel er situasjonen ikke helsvart, det er også mange eksempler på ungreker som har overlevd sitt første kritiske leveår. Likevel vurderer forskerne den totale rekrutteringen som laber og bekymringsfull.

Forskerne er spesielt bekymret for rekebestanden i sør, som forvaltes sammen med våre naboland rundt Skagerrak.

I Barentshavet er det en solid rekebestand. Her leverer trålerne til rekefabrikker, mens noe blir solgt ferskt til kunder i Nord-Norge.