Definisjonen på en fattig husholdning, er en som har disponibel inntekt som er lavere enn 50 prosent av middelverdien (medianinntekten) i samfunnet. I EU-landene er grensen satt til 60 prosent.

I sitt arbeid om økonomiske konjunkturer og fattigdom, skriver Arne S. Andersen, Jon Epland, Tom Wennemo og Rolf Aaberge, at de fattige kommer godt ut av høykonjunkturerer.

Det betyr at inntektene deres øker mer enn medianinntekten. Forskerne begrunner det med at antallet fattige økte i lavkonjunkturperioden mellom 1987 og midten av 90-tallet. I de påfølgende årene sank andelen fattige under en økonomisk opptur.