I løpet av årets seks første måneder lå det ute 5944 boliger for salg i Bergen gjennom nettportalen Finn.no. Det er en nedgang på ti prosent i forhold til samme periode i fjor.

- Prisstigningen skyldes presset på boliger, og at det er for få boliger til salgs, sier Jard Berg.

Han er leder i lokalforeningen for NEF i Hordaland og Sogn og Fjordane, og beskriver markedet i Bergen som «svært bra».

Mindre ned nasjonalt

For landet som helhet lå det i første halvår ute 123.321 boliger for salg på Finn.

Det tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent, altså under halvparten av nedgangen i Bergen.

En annen indikator på temperaturen i boligmarkedet, er hvor lang tid det tar før en bolig selges.

Raskest i Bergen

I snitt vises nå en boligannonse for en bolig i Bergen i 15 dager på Finn.no, før boligen selges. Det er raskere enn samtlige andre norske byer, f.eks. Oslo (18 dager), Trondheim (19), Stavanger (24), Tromsø (31) og Kristiansand (48).

Ettersom meglere kan ta ut annonser og deretter legge dem inn igjen, kan tallene for salgstid være noe misvisende. Denne effekten bør imidlertid ikke ha særlig effekt på rangeringen byene imellom.