I en pressemelding til kundene opplyser flybussselskapet om at de på grunn av en uholdbar konkurransesituasjon nå må kutte i antall avganger.

Venter på svar

Selskapet skylder på Avinors restriksjoner av holdeplassene på Flesland. De nevner også Tides salg av billetter utenfor Flybussbergens kontor som årsak for selskapets tap som nå resulterer i kutt.

— Det er ikke økonomisk forsvarlig å drive videre slik vi har gjort med en situasjon som dette, sier Torolv Onarheim, styreleder i Flybussbergen

De har nå kontaktet Samferdselsdepartementet, som styrer Avinor, for å få utarbeidet like konkurransevilkår mellom flybusselskapene.

I påvente av svar vil Flybussbergen redusere antallet avganger. Svaret fra departementet forventes komme innen fredag neste uke.

— Davids kamp mot Goliat

— Dette er på grunn en helt uholdbar situasjon, skapt av de andre aktørene, som ødelegger hele konkurransesituasjonen og skaper et monopol, sier Onarheim.

Avinor kom i går med sitt syn på situasjonen rundt bussholdeplassene og konkurransen. Flybussbergen mener uttalelsene som nå har kommet er feilaktige og vil tilbakevise de, punkt for punkt.

— Kraft og mot til å fortsette

— Vi må sette oss ned i dag og se på hvordan skal redusere avgangsfrekvensen slik at det rammer færrest mulig, sier Onarheim.

Han sier at permisjoner ikke er utenkelig, men fremhever at de vil forsøke å ta best mulig vare på både ansatte og kunder gjennom en trang tid som dette.

— Vi er glad for at vi har så mange lojale medarbeidere. Vi har kraft og mot til å fortsette så lenge det er mulig, sier han.

Selskapet vil i løpet av dagen legge ut en oppdatert, nedkortet liste med avganger som vil vere gjeldende til situasjonen blir avklart neste uke.