— Målet er å redusere selskapets kostnader fra 15,7 prosent av premieinntektene (i Norge i fjor), til rundt 10 prosent i 2020.

Hübbe legger ikke skjul på at dette er en formidabel kostnadsreduksjon. Han minner om at det ikke er mer enn ti år siden bransjen hadde en kostnad på rundt 30 prosent av premieinntektene. Og fortsatt har skadeselskapene i Norden et kostnadsnivå på rundt 16-18 prosent av inntektene.

— Det betyr selvfølgelig at vi blir færre ansatte i forhold til premieinntektene. Men det vil ikke skje over natten. Mange av våre ansatte går mot pensjonsalder. Dermed har vi mulighet til å bruke naturlig avgang som virkemiddel til å nå våre kostnadsmål, sier Hübbe.

Han tror en slik kostnadsreduksjon er nødvendig om Tryg skal styrke sin markedsposisjon i de nordiske landene. Den ferske konsernsjefen viser til at helt nye konkurrenter heller etablerer seg i Tyskland og lenger sør i Europa enn Norden.

— I Tyskland har de store skadeselskapene fortsatt en kostnad på rundt 30 prosent av inntektene, og skal vi holde nye konkurrenter unna må vi fortsette å automatisere driften og redusere kostnadene, sier Tryg-sjefen.

**Les også:

Flere som kjenner seg igjen**

Litt som nettbankene

Han bruker nettbankene som grovkornet bilde på utviklingen han ser for seg. Bankene var store fakturafabrikker som automatiserte og fikk kundene til å gjøre de enkle oppgavene selv.

— Hvis en norsk næringskunde har 50 biler, bør han selv kunne registrere endringer i type bil og kilometerstand på nettet, fremfor å sende skjemaer frem og tilbake.

Hübbe ser også for seg at privatkunder selv registrerer de enkle skadeoppgjørene direkte på nettet. Fikse skadeoppgjør selv

  • Det er ingen grunn til å bruke mye kontroll og egne krefter på en god kunde som mister kofferten under reise eller får en liten skade på bilen sin. Enkle nettløsninger her vil gjøre det enklere, hurtigere og billigere både for oss og kundene. På den måten kan vi drive grundigere og bedre kundebehandling på de store og mer kompliserte sakene.

Konsernsjefen tror også det er mye å hente på en viss opprydding og forenkling av alle forsikringsproduktene som finnes.

Likevel advarer han mot å standardisere for mye på tvers av landegrensene, selv i så like land som de nordiske.

Les også: Flere som kjenner seg igjen

Respektere ulikhetene

I sammenslåingen av Tryg og Vesta vil mange i Fyllingsdalen hevde at man har gått langt i å sentralisere virksomheten til Danmark og tvinge helt like løsninger på virksomhetene i de to land.

  • På noen områder som for eksempel it-området, vil vi gå videre med å utvikle nye, enklere felles løsninger. Men mot kundene skal vi være forsiktige, og ha respekt for at det finnes klare kulturelle og markedsmessige ulikheter mellom de nordiske land.

Hübbe mener at mulighetene for et selskap som Tryg er å kunne vurdere om den beste løsningen som et land har på et området også kan overføres til nabolandene.

— Inntil nylig brukte vi ikke kilometerlengde som en del av prisingen av bilforsikringene i Danmark slik man alltid har gjort i Norge. Det var litt uvant da vi som første selskap nylig tok det i bruk i Danmark, men nå har alle de andre skadeselskapene fulgt etter oss.

Mer hierarki ute

- Hva er den store forskjell på å drive forsikringsselskap i Norge og i Danmark?

  • En viktig forskjell er at man i Norge involverer de ansatte mer i beslutninger og utvikling av selskapet. Sammenligner man denne likhetskulturen og mangelen på hierarki med for eksempel Tyskland, Sveits og andre land lenger sør i Europa, er forskjellene enorme. Ingen ledere er så flinke at hierarkiet man har lenger sør gir noen mening. Her har også danskene noe å lære av nordmennene. Det viktige er å involvere flere i beslutningsprosessene, men når beslutningen så er tatt, er det like viktig å respektere den og sette den i verk.

- Og der er ikke nordmenn like flinke?

  • For å si det litt karikert så vil nordmennene gjerne ha omkamp, mens danskene ignorerer hele beslutningen, sier Hübbe og ler godt.