Finansforbundet og FA er uenige om retningslinjer i bedriftene om kompensasjon for kompetansehevende tiltak og om størrelsen på det generelle tillegget.

Riksmeklingsmannen har innkalt partene til mekling 31. mai og 6. juni. Dersom det ikke blir enighet i løpet av 6. juni, blir det streik i bankene fra morgenen etterpå.

Finansforbundet opplyser at så mange som 15.552 bankansatte kan bli tatt ut i streik allerede fra 7. juni.