Allerede før hovedforhandlingene kom i gang mandag morgen,kranglet partene om prosessuelle spørsmål.

Aktoratet ønsker å ta lydopptak av hele rettssaken. Detville ikke Berge Gerdt Larsen-forsvarer Svein Aage Valen umiddelbart gå med på.

— I utgangspunktet er det retten som råder over opptak somskjer i domstolene, ikke partene. Er det slik at man skal gi retten en kopi,eller er det den underliggende lydfilen som leveres, slik at aktoratet selvikke beholder orginalen? spurte Valen.

Sjekk ut vår grafikk om aktørene og veien frem til rettssaken her.

Fikk medhold

Politiadvokat Jan-Inge Raanes forsikret Valen om at aktoratetkun skulle bistå med det tekniske i form av å koble en mp3-spiller tillydanlegget, men at det ikke var noe i veien for at denne ble overdratt tilretten ved slutten av hver dag.

— Vi skal ikke ha opptaket selv, vi skal levere alt tilretten, sa Raanes.

Valen hadde da ikke flere innsigelser mot opptak, ogdommer Stein Dons Heinfjell godtok aktoratets ønske.

Det er ikke vanlig at det gjøres opptak i norske rettssaker. Normalt er det kun det som skriftlig protokuleres i retten som skal tas hensyn til.

Overfor bt.no gir Raanes følgende forklaring på hvorfor de i denne saken også vil ha lydopptak:

— Det har å gjøre med sakens kompleksitet og ankemulighetene, sier Raanes.

Også Skatt Vest vil ha opptak

Det skal også foreligge en begjæring fra Skatt Vest, somogså ønsker lydopptak av straffesaken mot Berge Gerdt Larsen. Denne begjæringener så langt ikke behandlet.

Bergensinvestoren er tiltalt for grovt bedrageri og grovt skattesvik. Grovt bedrageri har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Les hele tiltalen her

Får beholde politivitne

Før lunsj krevde også forsvaret at polititjenestemann Ronny Haldorsen ikke skulle få bistå aktoratet under rettssaken, fordi han selv skal vitne senere i rettssaken.

Dommer Stein Dons Heinfjell gav ikke forsvaret medhold. Haldorsen får dermed være til stede i rettssal 4 B i tingretten, men når han skal vitne, kan påtalemyndigheten kun stille ham spørsmål knyttet til fremdriften i etterforskningen.

- Aktoratet tar en risiko

Rettssaken mot Larsen har to ganger tidligere blitt utsatt. Larsen forsøkte til det siste å få en utsettelse denne gangen også.

Han mener Bergen tingrett er inhabil, og at etterforskninigen har foregått så tett på rettssaken at han og hans advokat ikke har fått nok tid til å forberede seg. Fredag avviste Gulating lagmannsrett disse forholdene. Denne dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå.

Mandag morgen tok Larsen igjen fatt i problemstillingen om inhabilitet:

— Det er aktoratet som tar en risiko ved å ta saken nå, sier Larsen til bt.no.

Hans forsvarer Svein Aage Valen utdypet overfor dommeren da retten var satt:

— Vi har ment at det er fornuftig å avvente den prosesuelleuklarheten. Det ville vært uheldig å avvikle disse forhandlingene etter noenuker.