2,25 prosent rente på boliglån inntil 1,7 millioner. Ja, det er virkelig sant.

Og enda bedre: Er du gift eller samboer med en som også jobber i staten, kan dere låne det dobbelte, altså 3,4 millioner kroner - fortsatt til 2,25 prosent rente.

Lånet gis gjennom Statens Pensjonskasse (SPK), som alle som jobber i staten må være medlemmer av. Også lærere, som er ansatt i kommunene, er medlemmer av SPK og kan benytte seg av denne lukrative ordningen.

I motsetning til andre pensjonskasser eller forsikringsselskaper, har ikke SPK egne midler eller fond. I realiteten er det statens egne penger som lånes ut til de ansatte til en svært gunstig rente.

Mye å spare

På sine nettsider oppgir SPK selv at disse lånene de siste fire årene i snitt har ligget ett prosentpoeng under markedsrenten.

Det er nok å ta forsiktig i. Akkurat nå ligger lånerenten i pensjonskassen til de statsansatte og lærere på 2,25 prosent i SPK, mens for eksempel DNB Boligkreditt tilbyr lån på 3,4 prosent til kunder med best sikkerhet.

Hvis vi tar utgangspunkt i ett prosentpoeng, vil det si at statsansatte får subsidiert sitt boliglån med 17.000 kroner året – eller 34.000 kroner i året – hvis det er to statsansatte i familien og de låner maksimalt.

Enda bedre

Men SPK setter ikke krav til at lånet skal gis med første prioritets pant.

— Det betyr at rentefordelen nok i gjennomsnitt ligger på minst 1,5 prosentpoeng, sier NHH-professor Terje Hansen.

For en ansatt i staten med maksimalt lån på 1,7 millioner kroner betyr det 25.500 kroner året i lavere rentekostnader enn hvis hun eller han hadde lånt pengene i bank.

Fratrukket rentefradraget på 28 prosent, tilsvarer det 18.360 kroner netto.

— For en ansatt som tjener under 490.000 kroner, og altså ikke betaler toppskatt, er verdien av denne rentesubsidieringen det samme som et lønnstillegg på 28.600 kroner brutto, sier Terje Hansen,

For en person som tjener mellom 490.000 og 796.400 kroner, og betaler første trinn toppskatt, tilsvarer det et lønnstillegg på 33.260 kroner brutto.

I privat sektor er det også noen bedrifter som tilbyr gunstige låneordninger for sine ansatte, spesielt i finansnæringen.

file653g4u0oce13onw43l9.jpg
BT