— Det viktigste for meg er at jeg ble frikjent for alle beskyldningene, sier Roald Valdersnes (66) på telefon fra Spania.

I en rettssak tidligere denne måneden mente hans datter, Hilde Valdersnes Olsen, at han var i ferd med å skusle bort store deler av arven hennes. Hun krevde at hennes eierandel på 45 prosent i eiendomsselskapet Ole Bull Holding AS ble kjøpt ut.

I en dom fra Bergen tingrett mandag blir imidlertid faren blankt frifunnet, mens svigersønn Erik-André Olsen får hard medfart. Olsen beskyldes for å ha brakt sine svigerforeldre i villfarelse — og for å være årsaken til familiekonflikten.

Datteren håpet på å få ut verdier for inntil 90 millioner kroner, men endte i stedet med å måtte dekke saksomkostninger på 1,75 millioner kroner.

— Dommen er - for å bruke et diplomatisk uttrykk - veldig overbevisende, sier advokat Per Erland, som representerer faren.

Tapte stort i Spania

Investeringsselskapet til familien Valdersnes eier den svært verdifulle eiendommen i Øvre Ole Bulls plass 3, mest kjent for å huse Ole Bull Scene, nattklubben Feliz og Bocca bar og restaurant.

På begynnelsen av 2000-tallet startet Roald Valdersnes å investere i eiendomsprosjekter i Spania. Det utviklet seg til et økonomisk mareritt. De samlede tapene i Spania beløper seg så langt til minst 56 millioner kroner.

I retten hevdet datterens advokat, Helge Wesenberg, at faren ved en glipp hadde stilt personlig garanti for en gjeld på nærmere 40 millioner kroner, og at han av frykt for å bli slått personlig konkurs tappet familieselskapets verdier. Datteren krevde derfor å få utbetalt sin eierandel.

Villedet svigerfar

Et sentralt poeng i dommen, er at faren ikke kan lastes for konflikten som er oppstått i forhold til datteren.

I en e-post høsten 2010 skrev svigersønn Olsen til Roald Valdersnes at en spansk bank på grunn av de økonomiske problemene krevde innbetalt 150.000 euro. Videre sto det at spanske advokater anbefalte at de spanske selskapene i Ole Bull-konsernet ble slått konkurs, samt at faren, Roald Valdersnes, ble slått personlig konkurs.

Disse opplysningene fra Olsen mener Bergen tingrett er gale.

Blant annet vises det til at to bedriftsrådgivere som hadde reist ned til Spania – samt fjernavhør med spanske advokater i retten – hadde vist at denne informasjonen var feil, og at Erik-Andre Olsen dermed hadde brakt sin svigerfar i villfarelse.

- Olsen fulgte ikke opp

Erik-André Olsen får også hard medfart for perioden han selv satt med ansvaret for de spanske selskapene fra høsten 2008.

Ifølge dommen fikk et av de spanske datterselskapene høsten 2010 tilbud om refinansiering, men «selskapet ved Erik-André Olsen lot være å følge dette opp», heter det i dommen.

På bakgrunn av dette - og at Olsen gjennom den omtalte e-posten villedet svigerfaren - konkluderer retten med at datterens krav om innløsning av aksjer ikke kan tas til følge når den tilspissede situasjonen skyldes henne selv og ektemannen.

- Burde ikke vært i retten

Retten mener også det spiller en rolle at datteren ikke har investert i selskapet, men fikk aksjeposten på 45 prosent som et forskudd på arv.

I forbindelse med rettssaken rettet datteren beskyldninger mot faren om grov økonomisk kriminalitet i Spania.

«Slik retten vurderer disse forholdene er det ikke avdekket noe uriktig og langt mindre straffbart», skriver dommeren.