I begynnelsen av mai hadde Mattilsynet en omfattende inspeksjonsrunde i bergensområdet. 21 spisesteder og matbutikker fikk besøk, og resultatet var nedslående i over halvparten av tilfellene.

— Dette er vi ikke fornøyde med, sier Margrethe Wold, seniorinspektør ved Mattilsynet i Bergen og omland.

Elleve av butikkene fikk karakteren «mindre bra» eller «dårlig». Blant de ti stedene som ga et bra inntrykk, var det bare ett som utmerket seg som «svært bra».

Resultatene ser du i tabellen til høyre på denne siden (eller i webutgaven av artikkelen, hvis du leser bt.no på mobil).

Samme som sist

Også i februar hadde Mattilsynet en omfattende tilsynsrunde i bergensområdet. Den gangen fikk også halvparten av de 28 stedene refs for ikke gode nok rutiner ved behandling av mat.

— Resultatet er ikke veldig annerledes denne gangen. Vi ser at mange av de inspeksjonsfunnene vi gjør, skyldes manglende opplæring av ansatte og mangelfull kompetanse om mathygiene generelt, sier Wold.

Stedene som har fått «mindre bra» eller dårligere, har fått frister for utbedring. De tre stedene med «dårlig» fikk omsetningsforbud for matvarer.

Kjøtt fra ukjente

I to av de tre butikkene som ble undersøkt, ble det funnet kjøttvarer der butikken ikke kunne vise til hvor varene var kjøpt, og under hvilke forhold kjøttvarene var transportert.

På begge stedene — Aso Mat i Lars Hilles gate og Kurdistan Mat i Lyder Sagens gate - ble det opplyst at kjøttvarene var kjøpt fra ukjente personer i privatbiler, opplyser Mattilsynet.

Aso Mat fikk refs for hjemmelaget mat så sent som for én måned siden.

— Ved den ene butikken er det gjentatte ganger gitt omsetningsforbud for ulovlige varer, og vi er ikke fornøyd med at vi nok en gang finner dette. Virksomheten mangler forståelse for at regelverket har som hensikt å ivareta matsikkerhet for forbrukerne, sier seniorinspektør Wold.

Vurderer karantene

Mattilsynet opplyser at de to butikkene der det ble avdekket ulovlige kjøttvarer vil bli fulgt opp med vedtak og nye inspeksjoner.

— Ved gjentatte funn av alvorlige brudd på regelverket vurderes bruk av strengere virkemidler, det kan for eksempel være virksomhetskarantene, det vil si at butikken må holde stengt i en periode på inntil seks måneder, heter det i en pressemelding.

Det har ikke lyktes bt.no å få en kommentar fra daglig leder i Aso Mat eller daglig leder i Kurdistan Mat.